Forsiden < Emneknagg (Kirkeliv)

Kirkeliv

Bokomtale: Global kristendom

Les mer

Seminarrapport: Venstrevridd kirke?

Les mer

Bokomtale: Kirkesamfunn i Norge. Innføring i kirkekunnskap

Les mer

Stipendutlysning – konferansestipender høsten 2018

Les mer

Seminar om Religiøs helbredelse i dag

Les mer

Jervell-seminar: Venstrevridd kirke?

Les mer

Høringsuttalelse: Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029

Les mer

Avhandling: Karen Marie Leth-Nissen «Churching alone». Om den danske folkekirke på organisasjons-, individ- og samfunnsnivå.

Les mer

Mer enn eventyr – Kirkerådets kulturkonferanse 22.-23. mai 2018

Les mer

Seminar 12. januar 2018: Tilbakeblikk på reformasjonsjubileet

Les mer