Seminarer du kan følge på nett i høst: Avmakt, håp og forkynnelse, dissenterlovsjubileum og menighetsrådsjubileum

Seminarhøsten byr ikke bare på webinarer fra Kirkerådet og KA, men også på fagseminarer i regi av de teologiske lærestedene.

Allerede 15. oktober arrangerer Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo det årlige Jervell- og almuniseminaret. I år er temaet: «Det går bra til slutt? Avmakt, håp og forkynnelse». Det er ikke lenger mulig å melde seg på for fysisk deltakelse, men det er mulig å delta på Zoom. Pandemien er en del av bakteppet, sammen med den alltid nærværende lidelsen, døden og sorgen.
Blant bidragsyterne er Svein Aage Christoffersen, Sevat Lappegard, Merete Thomassen, Hallgeir Elstad, Christine Amadou, Mariann Kartzow, samt prester som deler erfaringer fra koronakrisen. Se program og mulighet for å bestille Zoom-lenke fra lenken nedenfor.

3. november markerer Norges Kristne Råd og MF KOM at det er 175 år siden dissenterloven ble vedtatt. Samtidig markeres det at det i år ble vedtatt ny, felles tros- og livssynssamfunnslov. Første del av dagen byr på historiske perspektiver ved Ingunn Folkestad Breistein, Per Kristian Aschim, Frode Ulvund og Dag Nygård. Andre del av dagen tar for seg aktuelle perspektiver. Her bidrar Sturla Stålsett, Ingrid Vad Nilsen, Eivor Oftestad, Trond Enger, Ingrid Rosendorf Joys med flere. Seminaret åpnes av Berit Hagen Agøy, styreleder i Norges Kristne Råd og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Det er mulig å melde seg på, men begrenset antall plasser. Seminaret vil også bli strømmet direkte. Seminaret er gratis. Se lenke til program og praktiske opplysninger nedenfor.

2. desember markeres enda et jubileum: Lov om menighetsråd er 100 år dagen etter. KIFO, Kirkerådet og MF KOM inviterer til fagseminar i den anledning. Seminaret tar opp både historiske, kirkesosiologiske, ekklesiologiske, demokratiteoretiske og organisasjonsmessige perspektiver på menighetsrådsinstitusjonen gjennom hundre år. Blant bidragsyterne er Harald Hegstad, Signe Bock Segaard, Ulla Schmidt, Per Kristian Aschim, Torleiv Austad, Olaf Aagedal, Svein Ingve Nødland, Andreas Henriksen Aarflot, Ånund Brottveit og Per Tanggaard. Det er mulig å delta fysisk, begrenset antall plasser. Seminaret vil også bli strømmet direkte. Fysisk deltakelse: kr. 300,- (150,- for studenter). Se lenke til program og praktiske opplysninger nedenfor.

 

Jervell- og almuniseminar 15. oktober: Det går bra til slutt? Avmakt, håp og forkynnelse (ekstern nettside)

Fra religionsmonopol til livssynsåpent samfunn - Dissenterloven 175 år 3. november (MFs nettside)

Menighetsråd i 100 år - et jubileumsseminar 2. desember (MFs nettside)

Kirkerådets webinarer

KAs kursoversikt - se nettkurs (KAs nettside)