Hvor ble det av kroppen? Jervell- og alumniseminar, TF, 19.10.2021

Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo, innbyr til årets Jervell- og alumniseminar 19. oktober 2021, kl. 09.00-16.00.

Temaet denne gangen er: «Hvor ble det av kroppen? Når tro og teologi blir digitalt mediert».

Blant bidragsyterne er mediesosiologen Knut Lundby, Ingeborg Dybvig og Heidi Olsen fra Kirkerådets kommunikasjonsavdeling, Jette Bendixen Rønkilde fra Universitetet i Aarhus, TFs egne Kaia Rønsdal og Birgitte Lerheim, Rolv Nøtvik Jakobsen og prester/praktikere.

Påmelding. Pris kr. 500,- inkluderer også middag etter seminaret.

For fullstendig program, se lenken nedenfor.

Jervell- og alumniseminar 19.10.2021, TF, Program og påmelding (TFs nettside)