Dåp og kirker i forandring: Nordisk webinarserie mars-mai 2021

Våren 2021 kan du følge en rekke på fem webinarer med dåpen i fokus.

«Baptism in times of change» er et samarbeidsprosjekt blant de lutherske folkekirkene i Norden. Harald Hegstad fra Norge er prosjektleder, og sekretariatet er lagt til Folkekirkens mellemkirkelige Råd i Danmark. Prosjektet er organisert av Det lutherske verdensforbund. Prosjektet er et pilotprosjekt innen et fellesnordisk initiativ «Churches in Times of Change», som fokuserer på endringer i kirkelig praksis og teologi i Norden.

Første webinar finner sted 10. mars kl.13-15 med temaet: «The future of baptism in the Nordic countries. What does statistics tell us, and what is the response of the churches?»

Serien fortsetter med nye webinarer 24. mars, 7. april, 10. mai og 20. mai. Deltakelse er gratis, men registrering og påmelding er nødvendig. Se nærmere informasjon i lenkene nedenfor.

Prosjektet har også laget en bibliografi over relevant litteratur om dåpen i de nordiske land som kan lastes ned eller søkes i fra prosjektets nettside.

Om "Baptism in times of change" - på nettsiden Churches in times of change