Teppe illustrert med sirkel av kirkeårets farger

Foto: Kristianne Marøy

Teppe illustrert med sirkel av kirkeårets farger

Foto: Kristianne Marøy

Kirkerådet med kirkefaglig webinar hver torsdag morgen

Nå har faglig påfyll for ansatte blitt enklere og gratis tilgjengelig på en ny måte: Kirkerådet har etablert en kirkefaglig webinarserie som går hver eneste torsdag kl 9-10. Webinarserien er et tilbud til ansatte i lokalkirken som ønsker innspill, påfyll og inspirasjon.

– Temaene i webinarserien vil blant annet være knyttet til gudstjenesteliv, kultur, diakoni, trosopplæring og misjon, forteller avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk Jan Christian Kielland. – De enkelte webinarene annonseres på kirkebakken og i Kirkerådets nyhetsbrev, med påmeldingslenke. Webinarserien er lagt opp av Kirkerådet, men har alltid også andre bidragsytere fra f.eks. akademia, bispedømmenivå og/eller lokalkirken.

Alle seere har mulighet til å skrive inn spørsmål i webinarene. Man trenger ikke å være på plattformen for å delta. Opptak av webinarene legges i etterkant ut på www.ressursbanken.no. Der ligger det allerede webinarer om religionsdialog, bærekraftsmål, liturgisk musikk og forkynnelse for barn og unge.

Med webinarserien håper Kirkerådet også å legge til rette for mer tverrfaglighet: – Vi har sett at cirka halvparten av deltakere på nasjonale konferanser og fagdager har kommet alene. Dette kan ha en egen verdi, og vi skal fortsatt ha noen nasjonale arrangementer når omstendighetene knyttet til covid-19 tillater det. Samtidig gir digital læring en ny mulighet for en stab å få faglig påfyll sammen. I kirkefaggjennomgangen så vi at mange av kirkevergene og prostene var positiv til slik bruk av webinarer, avslutter Kielland.

Samleside for Webinarer, både kommende og avholdte - ressursbanken.no (ekstern nettside)

Kategorier

Aktuelt

Emneknagger

Kirkeliv