Forsiden < Emneknagg (Helseprester)

Helseprester

Søk videreutdanning – frist 15. september 2019: Spesialprest i livssynsåpent samfunn; Ledelse, roller og samspill i menighetene

Les mer

Konferanserapport: «Smerte og lidelse», Landskonferanse for helseprestar, 15.-17.oktober

Les mer

Valgresultat: Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)

Les mer

Landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren, Sommarøy, Tromsø 15.-17. oktober 2018

Les mer

Nordisk konferanse i religionspsykologi 22.-23. oktober 2018

Les mer

Høringsuttalelse: NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende

Les mer

Forslag på kandidater til fagutvalg og tariffutvalg

Les mer

Seminarrapport: Den eksistensielle samtalen

Les mer

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)

Les mer