Fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon, 18. november

Tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon er tema for en fagdag på Haukeland universitetssjukehus i Bergen 18. november. Det vil være mulig med både fysisk og digital deltakelse på fagdagen.

Fagdagen er et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Etat for sykehjem i Bergen kommune, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen og Statsforvalteren i Vestland.

For informasjon om fagdagen, program og påmelding, se lenken nedenfor.

 

Informasjon, program og påmelding Fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon (Helse Bergen)