Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Fagdag for prester i Helsesektoren 31.10.19

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) inviterer til Fagdag

Tid 31.oktober 9-18, med andakt 08.45

Sted: Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo.

Variert og spennende program:

Evind Berthelsen, prest, forsker og kunstner, vil ta oss inn i temaet: «Fra det erfaringsnære til det erfaringsfjerne»

Presteforeningens leder Martin Enstad innleder til samtale om: «Ny lov for tros- og livssynssamfunn og implikasjoner for prestetjenesten ved livssynsåpne institusjoner»

I tillegg blir det aktuelt fra forskningsfronten, panelsamtale om «Dokumentasjon, informasjonsflyt og tverrfaglig samarbeid i institusjonene» og nytt fra Fagutvalget.
Institusjonsprester ved ulike sykehus og andre helseinstitusjoner bidrar innenfor alle programpostene.

Påmelding:  sendes fagutvalg.faph@gmail.com

Seminaravgift: kr 500 Betales til Presteforeningen konto nr 3000 32 18070. Merk betaling med eget navn, samt «Fagdag for prester i helsesektoren 31.10.19»

Ved behov for overnatting må dette ordnes av deltaker.

Velkommen!

Les mer om program og bidragsytere her: