Person som skriver i notatbok med oppslått bibel foran seg

Foto: Kristianne Marøy

Valgresultat: Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) 2021-2024

Det var seks kandidater til fire plasser.  Ca 40 % av de stemmeberettigede avga stemme. Valget ble gjennomført elektronisk.

Valgresultat:

Faste medlemmer:
Bjarte Lien Eie, sykehusprest, Akershus universitetssykehus
Ingeborg Overvoll, sykehusprest, Nordlandssykehuset
Asle Røhne Rossavik, sykehjemsprest, Oslo Bispedømme
Aud Irene Svartvasmo, sykehusprest, Diakonhjemmet Sykehus

Varamedlemmer:
Anne Birgitte Bødtker Ruus, sykehusprest, Haugesund og Valen sjukehus
Angelika Maria Fjetland, sykehusprest, Stavanger Universitetssykehus

De valgte medlemmene ble formelt oppnevnt av Sentralstyret på møtet i mai 2021.

Utvalget konstituerer seg selv og tiltrer i september 2021. Inntil utvalget er konstituert er det avtroppende utvalget i funksjon.

Kategorier

Aktuelt

Emneknagger

Helseprester