Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) 2021-2024

Faste medlemmer:
Bjarte Lien Eie, sykehusprest, Akershus universitetssykehus
Ingeborg Overvoll, sykehusprest, Nordlandssykehuset
Asle Røhne Rossavik, sykehjemsprest, Oslo Bispedømme
Aud Irene Svartvasmo, sykehusprest, Diakonhjemmet Sykehus (leder)

Varamedlemmer:
Anne Birgitte Bødtker Ruus, sykehusprest, Haugesund og Valen sjukehus
Angelika Maria Fjetland, sykehusprest, Stavanger Universitetssykehus

De valgte medlemmene ble formelt oppnevnt av Sentralstyret på møtet i mai 2021.

Kategorier

Helseprest

Emneknagger

Helseprester