Foto: Kristianne Marøy

Høringsuttalelse: NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende

Høringsuttalelse avgitt av Presteforeningens sentralstyre 3.-4. mai 2018.