Kategori: Streik

Streik ved helseforetakene

Siden 4. juni er det streik ved helseforetakene, etter at Unio og Spekter ikke kom til enighet hos riksmekleren. Som del av Unio er PF også i konflikt, men ingen av våre medlemmer er så langt tatt ut i streik. Vi oppfordrer alle medlemmer om å stille seg solidarisk med kollegaer som er i streik.

KategorierStreik
EmneknaggerStreik
More-button

Streiken er over: En seier for kirkens framtid

- Dette er en seier for kirkens framtid! Den måned-lange streiken har ført fram og vi har sikret morgendagens prester samme lønnsnivå som dagens prester. Tusen takk til våre streikende medlemmer og kollegene fra andre forbund for innsatsen og solidariteten med hverandre og kommende kolleger!

KategorierStreikAktuelt
EmneknaggerStreik
More-button

Mekling i kirkestreiken

Søndag 10.1. er partene i kirkestreiken innkalt til lovpålagt mekling. Så lenge meklingen pågår er det kun riksmekleren som uttaler seg offentlig. Det vil derfor ikke bli lagt meldinger om oppdatering her før meklingen er avsluttet. De streikende vil bli kontaktet direkte når resultatet er klart.

KategorierAktueltStreik
More-button

Kirkestreiken trappes opp før mekling

Unio KA har i dag meddelt kirken at 10 nye medlemmer blir tatt ut i streik fra torsdag 14.1. dersom den lovpålagte meklingen søndag 10.1. ikke fører fram. Opptrappingen skjer i Nidaros bispedømme. Også Fagforbundet og Creo trapper opp med uttak i Nidaros og Oslo. Samlet nytt uttak er 26 personer.

KategorierAktueltStreik
EmneknaggerStreik
More-button

Oversikt over streikeuttak

De ti fagforeningene som er i brudd står sammen i streiken. På denne siden finner du samlet oversikt over streikesteder og antall ansatte i streik per dags dato.

KategorierStreikAktuelt
EmneknaggerStreik
More-button

Ærlig talt, KA

OM OFFENTLIGGJØRING AV LØSNINGSFORSLAG: KA prøver å skape inntrykk av at de er både løsningsorienterte og følger spillereglene, ved å gjøre det til et spørsmål om minutter. Like fullt er realiteten at offentligheten ble gjort kjent med KAs tilbud samtidig som oss.

KategorierAktueltStreik
EmneknaggerStreik
More-button

Mekling i kirkestreiken 10. januar

Vi har hatt kontakt med riksmekleren siden 30. desember, men det er foreløpig ikke funnet grunnlag for ny mekling. Det blir uansett lovpålagt mekling 10. januar. Når vi møter KA til mekling vil det være et uttalt mål for oss at vi finner en felles løsning.

KategorierStreikAktuelt
EmneknaggerStreik
More-button

Bevegelse i kirkestreiken

FELLES UTTALELSE FRA ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE: Endelig har KA kommet med en invitasjon om å komme tilbake til forhandlingsbordet. Det har vi ventet på siden 12. desember. Vi ser det som helt nødvendig at de videre forhandlingene finner sted hos Riksmekleren.

KategorierStreikAktuelt
EmneknaggerStreik
More-button

KAs forslag til løsning på streiken

Vi registrerer at KA tirsdag kveld har gått ut i Vårt Land og på egne hjemmesider med en skisse til løsning på streiken. Vår kommentar til tilbudet vil komme i løpet av onsdag 30.12.20.

KategorierStreik
EmneknaggerStreik
More-button

Selektiv hukommelse i KA?

Har KA allerede glemt hva som skjedde i 2016? Det var ikke bare de ansattes fagforeninger, men også deres framtidige arbeidsgiver, som var opptatt av minst mulig endring i avtaleverket ved virksomhetsoverdragelsen.

KategorierStreikAktuelt
EmneknaggerStreik
More-button

Hvem i kirkens ledelse ønsker prestelønna ned?

Hvem hos arbeidsgiver er det som vil at nye prester skal få lavere grunnlønn enn dagens prester? . Er det biskopene som har gitt disse signalene? Har det vært drøftet i bispedømmerådene? Har det vært på bordet hos Kirkerådet?

KategorierStreikAktuelt
EmneknaggerStreik
More-button