Streik ved helseforetakene

Oppdatering 16.6. kl 12. Streiken avsluttes etter at partene er blitt enige om frivillig lønnsnemnd. Les mer på Unios sider.

Streiken brøt ut lørdag 4. juni, etter at Unio og Spekter ikke kom til enighet hos riksmekleren.

Presteforeningens medlemmer ved helseforetakene vil merke at streiken ble trappet opp fredag 11. juni, slik at i alt 607 Unio-medlemmer nå er i streik ved OUS, Ahus, Helse Bergen, St. Olavs hospital, Sykehuset Østfold, Universitetssykehuset Nord-Norge og Martina Hansens Hospital.

Tirsdag 15. juni trappes streiken ytterligere opp. Da vil 14 Unio-medlemmer ved Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag, som arbeider med implementering av Helseplattformens nye felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner, slutte seg til streiken.

Foreløpig er ingen av Presteforeningens medlemmer tatt ut i streik, men Unio som sådan er i konflikt og alt partsarbeid ligger nede også for våre tillitsvalgte og medlemmer. Vi oppfordrer våre medlemmer i tariffområde Spekter, og i andre tariffområder, om å stille seg solidarisk med våre kollegaer som er tatt ut i streik.

Les mer her:

https://www.unio.no/streik-2021/til-deg-som-ikke-er-tatt-ut-i-streik/

Les mer om streiken og streikegrunnlaget på Unios sider.

Kategorier

Streik

Emneknagger

Streik