Markering av streik for kirkens framtid, Asker 19.12.20

Markering av streik for kirkens framtid, Asker 19.12.20

Hvem i kirkens ledelse ønsker prestelønna ned?

Hvem hos arbeidsgiver er det som vil at nye prester skal få lavere grunnlønn enn dagens prester?

Dette spørsmålet er blitt stilt til oss i ulike varianter den siste tiden.
Vi kan bare svare at det lurer vi også på.

Da Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum tok bladet fra munnen i Vårt Land 18.12.20, kom det for en dag at det er prestenes egen arbeidsgiver som ikke ønsker å sikre framtidens prester samme grunnlønn som dagens prester. I stedet for at alle skal ha samme utgangspunkt som dagens prester, vil arbeidsgiver gi noen prester et høyere lønnsnivå. Det må bety at andre nye prester skal få mindre, for arbeidsgiver har ikke gitt signaler om at de vil putte mer penger i potten enn det som er der i dag.

Spørsmålet som reiser seg er:
Hvem er «arbeidsgiver» i denne sammenheng?

KA skriver på sine hjemmesider (20.12.20) at «Prestenes arbeidsgivere (Kirkerådet/bispedømmeråd/biskoper) har overfor oss som deres arbeidsgiverorganisasjon meldt inn behov for noe større handlefrihet mht lønnsinnplassering.»

Så da lurer vi på:

Hvem i rettssubjektet Den norske kirke er det som har meldt dette inn til KA?

Er det biskopene som har gitt disse signalene?

Har det vært drøftet i bispedømmerådene?

Har det vært på bordet hos Kirkerådet?

Eller er det arbeidsgiverutvalget (AGU)[1] som har drøftet dette?
I tilfelle, kan man da si at biskopene eller bispedømmerådene har ønsket denne handlingsfriheten med hensyn til lønnsinnplassering?


Fotnoter

[1] Arbeidsgiverutvalget (AGU) er utpekt av det valgte Kirkerådet til å fatte arbeidsgiverpolitiske beslutninger på vegne av rådet. AGU består av Kirkerådets leder og nestleder, et lekt medlem fra det valgte rådet og preses i bispemøtet.

Relaterte artikler

Ny lønnspolitikk i kirken?

PFs leder Martin Enstad svarer Kirkerådets leder, som ønsker at en større del av prestenes lønn enn i dag skal være overlatt til individuelle forhandlinger. Det kjemper vi imot. Senket garantilønn er ikke et rekrutteringstiltak.

More-button

Hvilken lønnspolitikk er det vi ser utvikle seg i kirken?

Individualisering av lønns- og arbeidsvilkårene er et helt klart trekk i arbeidsgivers krav i de to siste tariffoppgjørene. Det ser ut til at arbeidsgiver ønsker seg større lønnsforskjeller, og en framtid der lønn oftere blir et konflikttema. Det kjemper vi imot.

More-button

Krav om høyere lønn – eller tilbud om lavere?

Er dette en streik fordi vi krever høyere lønn (KAs utgangspunkt), eller er det en streik mot lønnsnedgang (fagforeningenes utgangspunkt)? Som tariffparter vil fagforeningene alltid forbeholde oss retten til selv å definere hvorfor vi streiker.

More-button

PF om boligavtalen og tariffoppgjøret 2020

Vi opplever at KA forsøker å skape et inntrykk av at det prestenes fagforeninger vil, er å videreføre den såkalte boligavtalen. Det er feil. Vårt fokus er framtiden. Det synes likevel nødvendig å gi vår framstilling av de faktiske forhold som ligger bak dagens lønnsnivå for prester.

More-button

Blir morgendagens prester lønnstapere?

Møt teologistudentene Marte og Kristine. De har begge planer om å bli prester i Den norske kirke. Hvorfor risikerer Kristine å få mye lavere lønn enn Marte?

More-button

Kategorier

Streik Aktuelt

Emneknagger

Streik