Fra markering av streiken i Namsos 22.12.20. Foto: Petter N. Dille

Fra markering av streiken i Namsos 22.12.20. Foto: Petter N. Dille

Kirkestreiken trappes opp før mekling

PRESSEMELDING FRA UNIO 8.1.21

Unio KA har i dag meddelt kirken at 10 nye medlemmer blir tatt ut i streik fra torsdag 14. januar, dersom den lovpålagte meklingen søndag 10. januar ikke fører fram.

Opptrappingen fra Unios side skjer i Nidaros bispedømme og omfatter 3 proster, 5 prester og 2 ansatte ved bispedømmets administrasjon. Også Fagforbundet og Creo trapper opp streiken med nye uttak i Nidaros og Oslo. Samlet for alle forbund består opptrappingen av 25 kirkeansatte.

Lørdag 12. desember gikk 21 kirkeansatte for første gang ut i streik. Gjennom de fire ukene streiken har vart har de 10 fagforeningene som er i brudd trappet opp streiken ytterligere, og per i dag er 59 ansatte i streik.

Fra 14. januar vil 84 kirkeansatte i Oslo, Nidaros, Borg og Bjørgvin bispedømmer og Kirkerådets sekretariat være i streik, dersom ikke meklingen fører fram.

Streik for kirkens framtid

Siden streiken startet har fagforeningene stått sammen om følgende budskap:

Vi streiker ikke for høyere lønn. Vi streiker for å beholde dagens lønnsnivå for framtidens kolleger.

Dette er viktig fordi kirken har store rekrutteringsproblemer. Det mangler prester, kateketer, diakoner og kirkemusikere over hele landet. Dette er nøkkelstillinger for å holde folkekirken levende over hele landet. I dag mangler kirken 1 av 10 prester, om 4 år vil vi mangle 1 av 6.

Vi opplever at KA, som representerer de kirkelige arbeidsgiverne, forsøker å svekke prestenes lønnsvilkår. Det vil få negative virkninger også for andre kirkeansatte med høyere utdanning. Dette mener vi er både urimelig og uansvarlig gitt den rekrutteringskrisen kirken allerede står midt oppe i. Derfor er vi bekymret for kirkens framtid.

-Der vi er nå, med fare for at nyansatte prester, og prester som skifter stilling, risikerer å gå betydelig ned i lønn i forhold til de som allerede er ansatt, ser jeg det som en klar konsekvens at det på sikt vil gå ut over oss andre, sier kateket Sven-Ove Rostrup, som jobber i Olsvik menighet i Bergen domprosti.

Lønn er viktig for rekrutteringen til alle som jobber i kirken, ikke bare prestene. Vi som jobber i kirkefaglige stillinger som diakoner, kateketer og kantorer og har en fagutdannelse i bunnen, trenger å være på nivå lønnsmessig med offentlig sektor, slik at folkekirken fungerer godt lokalt over hele landet, sier diakon Ellen Hove, som jobber i Høvik menighet i Bærum prosti.

I en virksomhet som sliter med rekruttering er det viktig å ikke svekke lønns- og arbeidsvilkårene. Vi tror det vil skade rekrutteringen. Kirken mangler ikke penger, den mangler ansatte.

Følgende fagforeninger er omfattet av bruddet

Til sammen organiserer disse 10 forbundene om lag 75 % av de organiserte ansatte i kirken.

Lovpålagt mekling 10. januar

Partene i arbeidskonflikten i kirken er innkalt til lovpålagt ny mekling 10. januar. Dette følger av arbeidstvistloven som krever at det skal gjennomføres ny mekling dersom det er gått en måned siden opprinnelig mekling ble avsluttet uten at tvisten i mellomtiden er løst.

Fagforeningene møter til mekling med et uttalt ønske om å finne fram til felles løsninger.

Disse arbeidsgiverne i kirken er rammet av streiken per 8. januar

Bærum kirkelige fellesråd                          

Asker kirkelige fellesråd                                            

Oslo kirkelige fellesråd

Bergen kirkelige fellesråd                          

Fredrikstad kirkelige fellesråd                  

Kirkerådets sekretariat (rettssubjektet Den norske kirke)

Nidaros bispedømme (rettssubjektet Den norske kirke)               

Oslo bispedømme (rettssubjektet Den norske kirke)                                                   

Borg bispedømme (rettssubjektet Den norske kirke)      

Kontaktpersoner for presse:

Kristian Mollestad, forhandlingsleder for Unio KA, mob. 990 18 742
Anna Grønvik, pressekontakt Unio KA, mob. 970 64 642

Relaterte artikler

Oversikt over streikeuttak

De ti fagforeningene som er i brudd står sammen i streiken. På denne siden finner du samlet oversikt over streikesteder og antall ansatte i streik per dags dato.

More-button

Mekling i kirkestreiken 10. januar

Vi har hatt kontakt med riksmekleren siden 30. desember, men det er foreløpig ikke funnet grunnlag for ny mekling. Det blir uansett lovpålagt mekling 10. januar. Når vi møter KA til mekling vil det være et uttalt mål for oss at vi finner en felles løsning.

More-button

Derfor er det streik i kirken

Vi streiker for våre framtidige kolleger. I dag mangler kirken 1 av 10 prester. Vi trenger flere kolleger! Derfor må arbeidsgiver gi oss sikkerhet for at framtidens prester får samme lønnsvilkår som oss. Når arbeidsgiver nekter å ta ansvaret sitt blir vi veldig bekymret for kirkens framtid.

More-button

Kategorier

Aktuelt Streik

Emneknagger

Streik