Foto: Vegard Grøtt / NTB

Mekling i kirkestreiken

Søndag 10. januar er partene i kirkestreiken innkalt til lovpålagt mekling fordi det er gått 30 dager siden første mekling uten at tvisten i mellomtiden er blitt løst. Dette følger av arbeidstvistloven. Vi håper på løsning.

Så lenge meklingen pågår er det kun riksmekleren som uttaler seg offentlig. Det vil derfor ikke bli lagt meldinger om oppdatering her før meklingen er avsluttet. De streikende vil bli kontaktet direkte når resultatet er klart.

Hos unio.no kan du lese mer om hvorfor det er taushet rundt mekling.