Oversikt over streikeuttak

De ti fagforeningene som er i brudd står sammen i streiken. På denne siden finner du samlet oversikt over streikesteder og antall ansatte i streik per dags dato.

Streikeuttaket omfatter prester og proster, diakoner og diakonimedarbeidere, kateketer og undervisningspersonell, kantorer og andre kirkemusikere, kontoransatte i menighet, på bispedømmekontor og sentralkirkelige organer.

StreikestedAntall i streik per 4. januar
Kirkerådets sekretariat og bispemøtet9
Borg bispedømme
Nedre Romerike prosti1
Vestre Borgesyssel prosti1
Fredrikstad kirkelige fellesråd4
Oslo bispedømme
Oslo kirkelige fellesråd2
Oslo bispedømmekontor1
Søndre Aker prosti 1
Groruddalen prosti 6
Nordre Aker prosti1
Vestre Aker prosti4
Bærum kirkelige fellesråd3
Bærum prosti 4
Asker kirkelige fellesråd11
Asker prosti 5
Bjørgvin bispedømme
Bergen kirkelige fellesråd1
Nidaros bispedømme
Namdalen prosti3
Stiklestad prosti1
Orkdal prosti1
Totalt59

Kategorier

Streik Aktuelt

Emneknagger

Streik