Foto: Juliana Kozoski Fra Unsplash

Foto: Juliana Kozoski Fra Unsplash

Frie internasjonale stipend

Ønsker du å hente impulser fra kirker og kirkelig arbeid i andre land? Hvert år utlyser Presteforeningen frie internasjonale stipend. Som medlem av foreningen kan du søke økonomisk støtte til studiereiser og ulike former for studieopplegg utenfor Norge.

Det er to årlige søknadsfrister, 15. februar og 15. september.

Stipendene har en samlet verdi på kr 50 000 (maks. støttebeløp per stipendiat er kr 20 000).

Ca. halvparten av rammen tildeles hvert semester. Presteforeningens fagavdeling tildeler stipendet. De siste årene har det vært prioritert å støtte flere søknader med et mindre beløp hver.

Målsetting/krav

Stipendene skal benyttes til formål som på ulike måter bidrar til at impulser fra andre kirker beriker pastoralteologi/pastoral praksis i Norge, enten det dreier seg om studieopphold, studiereiser, utvekslingsprogrammer eller liknende. Søkerne må legge ved prosjektbeskrivelse og budsjett for opplegget. Når søknaden gjelder prosjekter som inngår i studieopplegg, forventes bekreftelse fra veileder.

Stipendet kan brukes i forbindelse med studier innen rammen av Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi.

Søkere må være medlem av Presteforeningen. Ved mange søknader vil medlemmer i aktiv tjeneste bli prioritert, men også pensjonistmedlemmer kan søke.

Etter gjennomført prosjekt sendes en kortfattet rapport til Presteforeningens sekretariat.

Søknad

Søknaden bør inneholde kort om motivasjon/begrunnelse, opplegg/program, eventuelt kontakter/faglige ressurser, opplysninger om en søker støtte til samme prosjekt fra andre instanser og budsjett for opplegget. Oppgi kontonummer og ønsket tidspunkt for utbetaling.

Stipendsøknad sendes til Presteforeningen på e-post: anne.beate.tjentland@prest.no, eventuelt i vanlig post til Presteforeningen. Søknad om permisjon/støtte fra arbeidsgiver må sendes arbeidsgiver.

Kontaktperson er: Anne Beate Tjentland, tlf. 480 67 955.

Les om studieturer

Se alle More-button

Gudstjenestefeiring i Sør-Afrika – Mellom fellesskap og segregering

Kjersti Gautestad Norheim ble tildelt midler fra Presteforeningens Frie internasjonale stipend for å dra på studieopphold til Sør-Afrika og der undersøke hvordan den lokale konteksten preger forkynnelsen og gudstjenestefeiringen i en konkret menighet. Hun besøkte tre ulike menigheter.

More-button

Studieopphold i Glasgow

Gunnvor J. Hovland ble tildelt midler fra Presteforeningens Frie Internasjonale stipend for å gjennomføre et studieopphold i Glasgow, Skottland, i september 2023. Hun besøkte der et retreatsenter og flere kirker for å bli kjent med deres åndelig veiledningspraksis. I denne rapporten formidler hun i

More-button

Blant etiopiske flyktninger i Uganda

Onesimus Jalata-Nagari ble tildelt støtte fra Presteforeningens Frie internasjonale stipend for å reise til Uganda og arbeid i en menighet hovedsakelig for flyktninger fra Etiopia våren-23, og her deler han inntrykk fra oppholdet.

More-button

Studietur med Bibelskapet til Georgia og Armenia, ortodoks påske 2023

Hege Fagermoen ble tildelt støtte fra Presteforeningens Frie internasjonale stipend for å delta på studietur med Bibelselskapet til Georgia og Armenia. Turen ble gjennomført 13.-24.april 2023, som dekker den ortodokse påskefeiringen. I denne rapporten dele hun læring og inntrykk fra turen.

More-button

Inntrykk fra Irland

Daniel Andersen Aarflot ble tildelt støtte fra Presteforeningens Frie internasjonale stipend for å delta på den årlige konferansen til Irish Biblical Assotiation. Konferansen var i Dublin, og det gav også mulighet til å se Book of Kells, samt kirker i området. I rapporten deles inntrykk fra reisen.

More-button

Hav, sjø, båt og fiske – Jesusfortellingenes kulisser

Sveinar Medhaug og Rune Richardsen ble tildelt støtte fra Presteforeningens Frie internasjonale stipend for sammen å oppleve områder i Israel med særlig relevans til evangelienes fortellinger om sjø, båt, fisking, ol. Dette for å bruke erfaringene i "båt-konfirmant-opplegget" i Åkra sokn.

More-button

Wisdom school – retrett i Bonnevaux

Tor Magne Handeland har deltatt på "Wisdom school" i regi av The World Community for Christian Meditation ved Bonnevaux Abbaye i Frankrike. Han mottok midler fra Presteforeningens Frie Internasjonale stipend, og her forteller han om oppholdet ved senteret i Bonnevaux og tenkning bak "Wisdom school.

More-button

«Pilgermesse» i Hamburg

Anna Runesson ble tildelt støtte fra Frie internasjonale stipend for å delta på «Pilgermesse» i Hamburg i februar 2023. I denne rapporten forteller hun fra symposiet i forkant av messen og fra selve messen.

More-button

Kirkevekstkonferansen Exponential 2023

Morgan Fjelde ble tildelt støtte fra Frie internasjonale stipend for å delta på Exponential 2023 i Florida. I denne rapporten forteller han fra konferansen og hva han særlig har tatt med seg av impulser fra den.

More-button