Foto: Juliana Kozoski Fra Unsplash

Foto: Juliana Kozoski Fra Unsplash

Frie internasjonale stipend

Ønsker du å hente impulser fra kirker og kirkelig arbeid i andre land? Hvert år utlyser Presteforeningen frie internasjonale stipend. Som medlem av foreningen kan du søke økonomisk støtte til studiereiser og ulike former for studieopplegg utenfor Norge.

Merk at årets første søknadsfrist fra og med våren 2023 er satt til 15. februar.

Søknadsfrister

Det er to årlige søknadsfrister, 15. februar og 15. september.

Stipendene har en samlet verdi på kr 50 000 (maks. støttebeløp per stipendiat er kr 20 000).

Ca. halvparten av rammen tildeles hvert semester. Presteforeningens fagavdeling tildeler stipendet. De siste årene har det vært prioritert å støtte flere søknader med et mindre beløp hver.

Målsetting/krav

Stipendene skal benyttes til formål som på ulike måter bidrar til at impulser fra andre kirker beriker pastoralteologi/pastoral praksis i Norge, enten det dreier seg om studieopphold, studiereiser, utvekslingsprogrammer eller liknende. Søkerne må legge ved prosjektbeskrivelse og budsjett for opplegget. Når søknaden gjelder prosjekter som inngår i studieopplegg, forventes bekreftelse fra veileder.

Stipendet kan brukes i forbindelse med studier innen rammen av Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi.

Søkere må være medlem av Presteforeningen. Ved mange søknader vil medlemmer i aktiv tjeneste bli prioritert, men også pensjonistmedlemmer kan søke.

Etter gjennomført prosjekt sendes en kortfattet rapport til Presteforeningens sekretariat.

Søknad

Søknaden bør inneholde kort om motivasjon/begrunnelse, opplegg/program, eventuelt kontakter/faglige ressurser, opplysninger om en søker støtte til samme prosjekt fra andre instanser og budsjett for opplegget. Oppgi kontonummer og ønsket tidspunkt for utbetaling.

Stipendsøknad sendes til Presteforeningen på e-post: anne.beate.tjentland@prest.no, eventuelt i vanlig post til Presteforeningen. Søknad om permisjon/støtte fra arbeidsgiver må sendes arbeidsgiver.

Kontaktperson er: Anne Beate Tjentland, tlf. 480 67 955.

Les om studieturer

Se alle More-button

Studietur til Carlisle

Eirik Aadland Tappel ble tildelt stipend fra Frie internasjonale stipend for å delta på studietur til Carlisle i regi av NMS og Norges Kristne Råd. I denne rapporten forteller han fra

More-button