Hav, sjø, båt og fiske – Jesusfortellingenes kulisser

Sveinar Medhaug og Rune Richardsen ble tildelt støtte fra Presteforeningens Frie internasjonale stipend for sammen å oppleve Jesusfortellingenes kulisser. De var særlig interessert i områder i Israel med relevans til fortellinger om hav, sjø, båt og fiske.

I denne rapporten forteller de fra reisen til Israel og området rundt Genesaretsjøen. Reisen ble gjennomført 2.-7.mai 2023.

Bakgrunn for prosjektet

Stavanger bispedømme innvilget meg for noen år tilbake en to ukers studiepermisjon knyttet til bibeltekster relatert til sjø, båt, hav og fiske. Studiet vekket ønsket om å besøke Israel generelt, og Gennesaretsjøen spesielt. Med hjelp av støtte fra Presteforeningens Frie Internasjonale stipend og
K-Stud ble turen gjennomført av undertegnede og prestekollega Rune Richardsen 2-7.mai 2023. Richardsen har ledet flere studieturer til Israel og har i flere år undervist studenter i Det nye testamentet ved NLA Høyskoler.

«Båtkonfirmant»

Foruten den bibelfaglige interessen, var det et mål med turen å samle bilder og læring til bruk i en konfirmantsatsing i Åkra menighet kalt «Båtkonfirmant». I dette opplegget er det en pedagogisk sammenheng mellom maritim bibeltekst, tema og aktivitet.

Glimt fra turen

Det første døgnet ble brukt i Jerusalem. Her ble blant annet gamlebyen, Oljeberget, Gravkirken og Getsemane-hagen besøkt.

De neste dagene ble brukt rundt Gennesaretsjøen, der mange av Jesusfortellingene har sin geografiske plassering.

Arkeologiske utgravinger

Et høydepunkt på turen var en privat ekskursjon sammen med den anerkjente arkeologen Mordechai Aviam. Han har ledet utgravningene på det stedet som de siste 10-15 årene har fått mer og mer faglig anerkjennelse som den beste kandidaten til det nytestamentlige «Fiskehuset» Betsaida (El Araj).

Mordechai tok oss også med til Magdala (Tarikea), hvor utgravningene er gjort tilgjengelige for et bredt publikum. Videre er det her i moderne tid bygget en særdeles vakker kirke hvor alteret er en fiskebåt og utsmykningen har hentet inspirasjon fra flere av evangelienes sjøtekster.

Steder ved Gennesaret-sjøen

På egenhånd besøkte vi Beit Yigal Allon Centre, hvor vi fikk se den 27 fot store «Jesusbåten». Vi besøkte Tabgha, det tradisjonelle stedet for Peters møte med Den oppstandne (Joh 21). Videre vandret vi oppover stiene til Saligprisningskirken, gikk i Kapernaum, leita oss frem til Sowers cove (en liten vik med unik akustikk hvor flere av Jesu lignelser kan ha blitt forkynt) og tok en liten joggetur på Mount Arbel, som er det tradisjonelle stedet for Misjonsbefalingen.

Den siste dagen syklet vi rundt Gennesaretsjøen. Her stoppet vi ved Jordanelven hvor Jesus ble døpt, videre spiste vi matpakken vår ved Kursi, som ikke er langt fra det øde stedet for brødunderet.

Faglig og åndelig utbytte

Vi er svært takknemlige for støtten til denne studieturen. Den har gitt både åndelig og faglig utbytte. Særlig har dette å bli kjent med landskapet, stedene, avstander og topografi gjort at evangelielesningen fremover gjerne blir enda «tettere på» stedene hvor undrene faktisk skjedde. Vi reiser hjem med en rekke digitale bilder til bruk i undervisning, men enda mer verdifullt oppleves det å ha fått bruke noen dager på stedene der Jesus vandret.

På vegne av oss begge;

Sveinar Medhaug
sokneprest, Åkra menighet – Karmøy prosti.

Relaterte artikler

Frie internasjonale stipend

Ønsker du å hente impulser fra kirker og kirkelig arbeid i andre land? Hvert år utlyser Presteforeningen frie internasjonale stipend. Søknadsfristene er 15. februar og 15. september.

More-button

Wisdom school – retrett i Bonnevaux

Tor Magne Handeland har deltatt på "Wisdom school" i regi av The World Community for Christian Meditation ved Bonnevaux Abbaye i Frankrike. Han mottok midler fra Presteforeningens Frie Internasjonale stipend, og her forteller han om oppholdet ved senteret i Bonnevaux og tenkning bak "Wisdom school.

More-button