Inntrykk fra Irland

Daniel Andersen Aarflot ble tildelt støtte fra Presteforeningens Frie internasjonale stipend for å delta på den årlige konferansen til Irish Biblical Assotiation. Konferansen var i Dublin, og det gav også mulighet til å se Book of Kells, samt kirker i området. I denne rapporten deler han inntrykk fra reisen. Reisen ble gjennomført 13.-19. februar 2023.

Seminar Irish Biblical Association

Den 13.-19.februar fikk jeg gleden av å reise til Dublin med studiemidler fra Presteforeningen. Anledningen var å delta på det årlige helgeseminaret til Irish Biblical Association, som i år skulle finne sted på Trinity College i Dublin.

Min kone, Christine Henriksen Aaarflot, holdt to forelesninger der om temaer hentet fra hennes doktorgradsavhandling om Apostlenes Gjerninger. Seminaret hadde også en rekke interessante forelesninger fra både etablerte forskere og nye forskere som presenterte fra sitt pågående stipendiatsarbeid. Det var et faglig givende og variert seminar å få være med på.

The Book of Kells

Trinity College er også hjem til The Book of Kells. Jeg er fascinert av illuminerte skrifter, så det var artig å kunne få se denne. Utstillingen var delt opp i rom med en rekke informasjonsplakater med godt forstørrede bilder av bokens folier med detaljert informasjon om alt fra kjemiske blekk-komposisjoner til symbolikk, skript og teknikker. Så var det et eget rom hvor selve boken lå oppslått, godt sikret i et glassbur.

Å få anledning til se Trinity College var en flott opplevelse i seg selv, og da særlig det utrolig vakre biblioteket: The Long Room.

Kristus som en hjemløs mann

Dublin har flere andre severdigheter for teologisk interesserte. Jeg fikk besøkt både Church of Christ og St.Patrick’s Cathedral, to flotte kirker. Begge kirkene hadde rike utstillinger av både historiske bøker, inkludert en kopi av Magna Carta fra 1300-tallet, liturgiske bøker og storslått nattverdutstyr.

Utenfor Christ’s Church Cathedral var det dessuten en ganske ny, slående og tankevekkende statue av Kristus som en hjemløs mann liggende på en benk, dekket av et klede, hvor det eneste kjennetegnet er naglemerkene i føttene som stikker ut fra kledet.

Det var alt i alt en givende tur som ga påfyll på mange plan: Akademisk-teologisk, kirkearkitektur og teologisk relatert kunst.

Relaterte artikler

Hav, sjø, båt og fiske – Jesusfortellingenes kulisser

Sveinar Medhaug og Rune Richardsen ble tildelt støtte fra Presteforeningens Frie internasjonale stipend for sammen å oppleve områder i Israel med særlig relevans til evangelienes fortellinger om sjø, båt, fisking, ol. Dette for å bruke erfaringene i "båt-konfirmant-opplegget" i Åkra sokn.

More-button

Wisdom school – retrett i Bonnevaux

Tor Magne Handeland har deltatt på "Wisdom school" i regi av The World Community for Christian Meditation ved Bonnevaux Abbaye i Frankrike. Han mottok midler fra Presteforeningens Frie Internasjonale stipend, og her forteller han om oppholdet ved senteret i Bonnevaux og tenkning bak "Wisdom school.

More-button

«Pilgermesse» i Hamburg

Anna Runesson ble tildelt støtte fra Frie internasjonale stipend for å delta på «Pilgermesse» i Hamburg i februar 2023. I denne rapporten forteller hun fra symposiet i forkant av messen og fra selve messen.

More-button