Forsiden < Fag og profesjon < Inter Collegas på nett

Inter Collegas på nett

Underkategorier

Seminarrapporter

Refleksjoner etter seminarer og konferanser kan gjerne deles med kollegaene. Medlemmer som får støtte til å reise på konferanser må skrive[...]
Se hele kategorien

Bokomtaler

Ord av vismenn er som brodder,  fyndord i samling er som nagler  festet av en gjeter. Men ellers, min sønn, ta deg i vare: Det er ingen ende[...]
Se hele kategorien

Oppgaver og avhandlinger

Vi legger gjerne ut presters faglige arbeider, både avhandlinger, oppgaver og rapporter. Send ditt bidrag til fagsjef Marit[...]
Se hele kategorien

Publikasjoner fra Presteforeningen

Her finner du oversikt over Presteforeningens publikasjoner og publikasjonsserier, og lenke til digitale versjoner av nyere publikasjoner.
Se hele kategorien

Aktuelt

Seminarrapport: Reformasjonen i Danmark og Noreg

Fondet for dansk-norsk samarbeid arrangerte et tverrfaglig seminar om reformasjonen i Danmark og Noreg på Lysebu 12.-13. september. Seminaret var et[...]
Les mer

Bokflom til reformasjonsjubileet

Boktrykkerkunsten var sterkt medvirkende til reformasjonen. Takket være den ble Martin Luthers og de andre reformatorenes tanker spredt raskt og[...]
Les mer

Bokomtale: Reformasjonen i nytt lys

Tarald Rasmussen og Ola Tjørhom (red.): Reformasjonen i nytt lys. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2017. av Jon Olav Ryen dr. philos. sokneprest i[...]
Les mer

«Æstetik, erkjendelse og tro» – noen bilder fra Nordisk homiletisk konferanse i København

av Hilde Fylling, sokneprest i Kjerringøy Nordisk homiletisk konferanse fant sted i København 24.-25. august 2017. Hilde Fylling deltok med[...]
Les mer