Retrettstedet i Bonnevaux, på bildet: Cynthia Bourgeault i midten, Cheryl Nemazie fra USA og Tor Magne Handeland.

Retrettstedet i Bonnevaux, på bildet: Cynthia Bourgeault i midten, Cheryl Nemazie fra USA og Tor Magne Handeland.

Wisdom school – retrett i Bonnevaux

Tor Magne Handeland ble tildelt støtte fra Presteforeningens Frie internasjonale stipend for å delta på retretten Wisdom school i Bonnevaux, Frankrike. I denne rapporten forteller han fra oppholdet på Bonnevaux Abbaye fra 7. til 12. mars 2023.

Bonnevaux Abbaye

Bonnevaux Abbaye ligger i vakre landlige omgivelser en halvtimes kjøring fra byen Poitiers i Frankrike. Opprinnelig var dette et benediktinsk kloster fra år 1119, men havnet senere i private hender.

I 2017 ble det kjøpt av The World Community for Christian Meditation (WCCM), som startet en restaurering som fremdeles pågår. Det har nå blitt hovedsetet for organisasjonen, og tilbudet av ulike retretter og seminarer er i stadig utvikling.

The World Community for Christian Meditation

WCCM er en global og inkluderende kontemplativ familie. Dens opphav går tilbake til 1975, da benediktinermunken John Main startet et meditasjonssenter i London. Han anså meditasjon å være selve hjertet av Evangeliet. Da han døde overtok hans elev, Laurence Freeman, rollen som leder.

WCCM er nå tilstede i over 100 land, med 3000 ukentlige meditasjonsgrupper, mange sentre og eget forlag. Retrett-senteret til Bonnevaux har plass til nærmere 50 deltakere. Denne gang kom deltakerne fra Frankrike, England, Danmark, USA, Taiwan og Norge.

«Seeing with the eye of the heart»

Jeg besøkte Bonnevaux for første gang i november 2021. Da deltok jeg også på en «Wisdom School» med Cynthia Bourgeault, med tittelen: «Seeing with the eye of the heart». Det var også hun som var årsaken til at jeg dro tilbake denne gangen. Hun har ingen formell tilknytning til WCCM, men inviteres til å holde retretter eller andre former for undervsning.

Jeg har lenge ansett meg selv for å være en elev av Cynthia Bourgault og har interessert meg i arbeidet hennes. Hun er en moderne mystiker, episkopal prest, forfatter og en internasjonalt anerkjent retrettleder.

Wisdom School

En Wisdom School, i den form Cynthia Bourgeault nå gjennom flere tiår har etablert, har vært et arbeid med å vekke til live den kristne visdomstradisjonen. Den er blant annet forankret i Benedikts Regel, sentrerende bønn og læren til G.I. Gurdjieff.

Visdom i denne forbindelse handler ikke om å vite mer, men om å øke din kapasitet til å vite med mer av deg. Retretten tilbyr en balansert bevegelse fra bønn til arbeid (ora et labora), fra intellektuell stimulering til stillhet – og tilbake igjen.

En Wisdom School har mer rom for samtale enn en stille retrett, men mer stillhet enn et seminar. Denne modellen vektlegger at det ikke er gjennom spesialisering i et bestemt modus (kontemplativ stillhet, tenkning, kroppsarbeid) en lærer visdom, men gjennom evnen til å bevege seg problemfritt og rytmisk gjennom alle disse modiene uten å bli sittende fast i noen av dem.

Hver dag består av en undervisningsøkt, perioder med meditasjon, bevisst fysisk arbeid (mindful/conscious work), samtaler og en enkel kontemplativ liturgi. Det fysiske arbeidet kan variere, avhengig av årstid, men typiske former for arbeid er raking, bæring av ved, rydding utendørs og rengjøring innendørs. Hensikten med fysisk arbeid er ikke å få en jobb gjort, men det er et redskap for å skape kontakt med vårt «bevegelsessenter» som et ledd i det å våkne opp.

Å integrere sinn, hjerte og kropp

Det som særskilt treffer meg ved Wisdom School, er at det fremstår som en mer komplett modell ved at det blander undervisning med kontemplative øvelser for å hjelpe deltakerne til å aktivere et bevisst arbeid på et kroppslig nivå, og på den måten integrere både sinn, hjerte og kropp. Dens primære mål er å forankre menneskelig helhet og ta i bruk øvelser som støtter en forvandling av bevisstheten.

Cynthia Bourgeault til Norge

Et viktig element ved å dra til Bonnevaux denne gangen var også å kunne sette seg ned med Cynthia og planlegge det fremtidige norgesbesøket hennes. Jeg tok initiativ til dette og inviterte henne forrige gang vi møttes i Frankrike.

I regi av Areopagos kommer hun til Norge i slutten av oktober i år. Hun skal først undervise på en konferanse om trospraksis i Oslo. Deretter skal hun lede en Wisdom School på Lia gård. Denne er for lengst fulltegnet.

Relaterte artikler

Frie internasjonale stipend

Ønsker du å hente impulser fra kirker og kirkelig arbeid i andre land? Hvert år utlyser Presteforeningen frie internasjonale stipend. Søknadsfristene er 15. februar og 15. september.

More-button

«Pilgermesse» i Hamburg

Anna Runesson ble tildelt støtte fra Frie internasjonale stipend for å delta på «Pilgermesse» i Hamburg i februar 2023. I denne rapporten forteller hun fra symposiet i forkant av messen og fra selve messen.

More-button