Kategori: Helseprest

Spesialprest i livssynsåpent samfunn – ny bok i Presteforeningens studiebibliotek

Boka Spesialprest i livssynsåpent samfunn (PFs studiebibliotek nr. 53) kom ut like før jul. Du kan laste ned boka gratis (digitalt) fra Cappelen Damm Akademisk/Open Access. Boklansering på Teologisk bibliotek 29. januar kl. 16.30-18.30.

More-button

Tilbakemelding til Helsedirektoratet om nettsidene «Døden – en del av livet» på helsenorge.no

FAPH registrerer at Helsedirektoratets nettsider om døden i liten grad omtaler Den norske kirke, prester og andre representanter for tros- og livssynsamfunns rolle som sentrale støttespillere og samtalepartnere i møte med mennesker som er i kontakt med død og sorg.

More-button

Enighet ved Sykehuset Østfold HF

- Vi er glade for at partene er kommet frem til enighet, sier generalsekretær Anna Grønvik i Presteforeningen etter at fire prester ved Sykehuset Østfold har inngått forlik med arbeidsgiver.

More-button