Kategori: Helseprest

Tilbakemelding til Helsedirektoratet om nettsidene «Døden – en del av livet» på helsenorge.no

FAPH registrerer at Helsedirektoratets nettsider om døden i liten grad omtaler Den norske kirke, prester og andre representanter for tros- og livssynsamfunns rolle som sentrale støttespillere og samtalepartnere i møte med mennesker som er i kontakt med død og sorg.

More-button

Enighet ved Sykehuset Østfold HF

- Vi er glade for at partene er kommet frem til enighet, sier generalsekretær Anna Grønvik i Presteforeningen etter at fire prester ved Sykehuset Østfold har inngått forlik med arbeidsgiver.

More-button