Lokale forhandlinger ved helseforetakene

Lønnsoppgjøret ved helseforetakene (tariffområde Spekter) har stått på pause mens man ventet på kjennelse fra lønnsnemnda etter streiken før sommeren. Nå er kjennelsen klar og det er åpnet for lokale forhandlinger ved helseforetakene. Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober. Følg med på informasjon fra din tillitsvalgte/arbeidsgiver for når og hvordan du kan fremme krav inn i forhandlingene.

Har du spørsmål? Ta kontakt med din plasstillitsvalgte eller Presteforeningens sekretariat ved forhandlingssjef Kristian Mollestad.

Streik og frivillig lønnsnemnd

Som mange er kjent med var det streik ved helseforetakene i tariffområde Spekter før sommeren. Unios hovedbudskap i streiken var at utdanning og kompetanse må lønne seg. Helseforetakene må ha et lønnsnivå som sikrer at man beholder og rekrutterer livsnødvendig kompetanse.

Streiken ble avsluttet da partene ble enige om en frivillig nemndsløsning og tariffoppgjøret har stått på pause siden da. Avgjørelsen fra nemnda ble offentliggjort fredag 27. august. Lønnsnemnda går langt i å peke på myndighetene som de ansvarlige for å sikre et varig høyere lønnsnivå som sikrer helseforetakene kvalifisert helsepersonell. De ser at det er store utfordringer, men velger likevel ikke å bruke muligheten et mellomoppgjør gir til å gå utover rammen som er gitt de andre hovedorganisasjonene. Resultatet endte derfor med en årslønnsvekst (ramme) på 2,82 %.

Se også Unios nettsak om nemndavgjørelsen.