Kategori: Fag og profesjon

Velg kategori eller emneknagg.

Kompetanserådet

Kompetanserådet er et organ for samarbeid om videreutdanning for prester. Rådet består av representanter for Presteforeningen, Det teologiske fakultet (TF), MF Vitenskapelig høyskole og VID Vitenskapelige høgskole.

More-button