Forsiden < Fag og profesjon

Fag og profesjon

Underkategorier

Konferanser og seminar

Informasjon om kurs og konferanser både i regi av PF og andre arrangører. Vi informerer gjerne om alle kurs og konferanser som har faglig relevans[...]
Se hele kategorien

Profesjonsetikk

Som profesjonsforening tar Presteforeningen ansvar for å formulere profesjonsetikken - de forventningene prester setter til seg selv og fellesskapet[...]
Se hele kategorien

Inter Collegas på nett

Fagsidene fra Inter Collegas finnes her på nett i en kontinuerlig oppdatert og utvidet utgave. Dette er et forum der prester kan dele fagartikler[...]
Se hele kategorien

Veiledning

Veiledning bør være en naturlig og integrert del av arbeidsforholdet for mennesker som arbeider i relasjon til mennesker, og kan også være et[...]
Se hele kategorien

Kompetanseutvikling

PF arbeider for et godt etter- og videreutdanningstilbud til prestene. Ved ordinasjonen lover prester "i studium og bønn å trenge inn i de hellige[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist til arbeidsgiver 15. mars 2018

Les mer

Seminar on the road: Salmereisen 2018, 21.-25. mai

Les mer

Masteroppgave om salmebruk og liturgi i gravferder i Den norske kirke

Les mer

Frie internasjonale stipend

Les mer