Forsiden < Fag og profesjon

Fag og profesjon

Underkategorier

Fagsider

Her deler vi fagartikler, seminarrapporter, bokomtaler og annet relevant stoff til glede for kollegaer. Fagsidene redigeres av Presteforeningens[...]
Se hele kategorien

Ressurser - prestetjeneste

Her finner du en rekke ressurser som kan være aktuelle for de ulike sidene av prestetjenesten. Prekenressurser, liturgi og kirkelige handlinger[...]
Se hele kategorien

Kompetanseutvikling

PF arbeider for et godt etter- og videreutdanningstilbud til prestene. Ved ordinasjonen lover prester "i studium og bønn å trenge inn i de hellige[...]
Se hele kategorien

Profesjonsetikk

Som profesjonsforening tar Presteforeningen ansvar for å formulere profesjonsetikken - de forventningene prester setter til seg selv og fellesskapet[...]
Se hele kategorien

Konferanser og seminar

Informasjon om kurs og konferanser både i regi av PF og andre arrangører. Vi informerer gjerne om alle kurs og konferanser som har faglig relevans[...]
Se hele kategorien

Veiledning

Veiledning bør være en naturlig og integrert del av arbeidsforholdet for mennesker som arbeider i relasjon til mennesker, og kan også være et[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Månedens Blix og Landstad, desember 2019: Juleevangeliet på norsk jord

Les mer

Studiestøtte fra AKS – husk rapportering og innmelding

Les mer

Teologidagene 2020 – Åpenbaring

Les mer

Reise ut, se Kristusbilder – og komme hjem og se på nytt

Les mer