AKS – innmelding

Meld inn kursplaner for 2021


Fra 1. januar 2021 er kravene til å få godkjent kurs endret. Et kurs skal nå gå over minimum fire timer, ha minimum fire deltaker som har 75% frammøte, og kurset skal ha en kursleder/lærer. Dette framgår i Forskrift om studieforbund fra Kunnskapsdepartementet.

Meld inn planene for kurs og studiearbeid i 2021.
Studiearbeid kan være tekstgjennomgang, studietur, temasamlinger, felles bok-studier med samtale etc. Det er også mulig å søke støtte for studiearbeid som arrangeres i samarbeid mellom prosten og Presteforeningens lokallag.

Det er mulig å melde inn for hele året hvis planen er klar. Det går også an å melde inn for hvert semester. I tillegg kan mer avgrensede kurs også kvalifisere for støtte.  Fra mars 2020 har Kunnskapsdepartementet innført en unntaksbestemmelse som gir mulighet til å søke støtte for kurs der samlingene har foregått digitalt, og der det har vært minimum fire timer. Denne unntaksbestemmelsen gjelder foreløpig til 1.juli 2021.

Innmelding av kurs kan skje hele året.
De siste årene har støtten ligget på kr. 100,- pr. gjennomført studietime (uavhengig av antall deltakere).

Kontaktperson: Anne Beate Tjentland, tlf. 48067955, epost: at862@prest.no.