AKS – innmelding

Meld inn planer for kurs og studiearbeid

Studiearbeid kan være tekstgjennomgang, studietur, temasamlinger, felles bok-studier med samtale etc. Det er også mulig å søke støtte for studiearbeid som arrangeres i samarbeid mellom prosten og Presteforeningens lokallag.
Gjeldende krav for å få godkjent et kurs er at det skal gå over minimum fire timer, ha minimum fire deltaker som har 75% frammøte, og kurset skal ha en kursleder/lærer. Dette framgår i Forskrift om studieforbund fra Kunnskapsdepartementet.

Kurs kan meldes inn for kalenderår, eller semester for semester. Da rapportering og støttetildeling følger kalenderår, bør studievirksomhet som går over skoleår meldes inn semester for semester. Fra mars 2020 har Kunnskapsdepartementet innført en unntaksbestemmelse som gir mulighet til å søke støtte for kurs der samlingene har foregått digitalt, eller i en kombinasjon av digitale og fysiske samlinger. Unntaksbestemmelsen er vedtatt forlenget til å gjelde også 1. halvår av 2022.

Innmelding av kurs kan skje hele året.
De siste årene har støtten ligget på kr. 100,- pr. gjennomført studietime (uavhengig av antall deltakere).

Kontaktperson: Anne Beate Tjentland, tlf. 48067955, epost: tjentland@prest.no