Studieopphold i Glasgow

Gunnvor J. Hovland ble tildelt midler fra Presteforeningens Frie Internasjonale stipend for å gjennomføre et studieopphold i Glasgow, Skottland, i september 2023. Hun besøkte der et retreatsenter og flere kirker for å bli kjent med deres åndelig veiledningspraksis. I denne rapporten formidler hun impulser fra turen.

Tusen takk for tildeling fra Frie Internasjonale stipend.
Her følger en rapport om hva jeg brukte stipendmidlene til.

Ignatian Spirituality Centre

Jeg reiste til Glasgow i Storbritannia og besøkte Ignatian Spirituality Centre. Det er et katolsk senter. Den katolske kirke er en minoritetskirke i Skottland, men større enn den katolske kirke i Norge. Senteret ligger midt i byen og var åpent for besøkende som ønsket å komme innom på dagtid, enten for en prat, en kopp te/kaffe eller for å bruke kapellet / bønnerommene som var der.

Jeg deltok på en halvdagsretrett og observerte hvordan de gjennomførte den. Dessuten hadde jeg en samtale med en av de ansatte på senteret for å høre om arbeidet.

Imponerende mangfold av tilbud

Senteret hadde et imponerende mangfold av tilbud: samtalegrupper, kurs, ulike arrangement, åndelig medvandring, retretter og pilgrimsvandring. (Jeg legger ved en oversikt nedenfor.)

Veldig mange tilbud var via nett (online), og jeg spurte spesielt om deres erfaringer med å bruke nettet til arbeidet sitt. Tilbudene via nett hadde startet da pandemien satte en stopper for det vanlige arbeidet. Erfaringene deres var at nett-tilbudet ga mange fordeler. Dette ville de fortsette med.

Fordeler ved online-tilbud:

Erfaringer med online-tilbud

Individuelle samtaler fungerer jo bra via nettet. Erfaringen de satt igjen med, er at det også er gode muligheter for toveiskommunikasjon og samtale på nett, selv om gruppen er stor. Ved å dele deltakerne inn i mindre grupper, når det er ønskelig med samtale og refleksjon, imøtekommer en i stor grad behovet for toveiskommunikasjon.

For at online-tilbudet skal fungere bra, må en person ha ansvar for den tekniske siden, slik at den som står ansvarlig for innholdet, konsentrerer seg om det og ikke i tillegg måtte flytte oppmerksomheten til kamera, dele kursdeltakerne inn i smågrupper osv.

Begrensninger med online-samlinger

Samlinger via nett har jo også sine begrensninger/svake sider. Fysiske samlinger gir rom for en mer helhetlig kommunikasjon. Tenk f. eks. på alle de små samtalene som man ikke gjør via nett. Man blir kjent på en annen måte ved å møtes fysisk, ta en kopp kaffe sammen, måltider sammen, små vandringer osv.
Nå etter pandemien vil Senteret fortsette online-tilbudet, men også tilby kurs som kombinerer online-tilbudet med fysiske samlinger. Det vil de gjøre på to måter:

Gjenkjennelig aktivitet

Det arbeidet senteret holdt på med, var gjenkjennelig fra norsk synsvinkel, men i en helt annen størrelsesorden (se nedenfor). Jeg møtte stor gjestfrihet. Og vi fra Norge ble invitert til å bruke tilbudene deres online. (Kursene koster penger, også online.) Det var inspirerende å møte en representant fra et senter hvor de kan gi et så bredt tilbud. Det var fint å reflektere sammen med dem over hvordan vi kan møte mennesker i dag. Skottland er et ganske sekularisert samfunn.

Man kan jo drømme om å ha et senter, sentralt plassert i Oslo (eller annen by), hvor folk kan komme innom og møte et menneske for samtale om tro, bønn og livet. Og hvor noen bruker all sin arbeidstid på å møte menneskers søken og lengsel.

Besøk i St. Mary‘s Cathedral

Så var jeg innom den skotske episkopale kirken: St. Mary‘s Cathedral. De drev et fantastisk fint menighetsarbeid. Gudstjenesten ble «streamet».

Den episkopale kirken har lange tradisjoner når det gjelder bønnelivet. Vi finner en svært god og variert bønnerytme. Når det gjaldt feltet retreat, åndelig medvandring, stillhetsarbeid i menigheten, så det ut til at det likner det vi finner i Den norske kirke. Men det var en informasjon som møtte oss med en gang vi kom inn i kirken, de reklamerte for et tilbud man kunne laste ned på egen mobil / datamaskin. De kalte det Retreat-pakker man kunne gjøre for seg selv, i sitt eget tempo. Disse ble lagt ut til fastetiden, adventstiden og rundt sommerferien. Det ble også oppfordret til å bruke retreat-pakkene på Stille dager eller ved andre arrangement. Vi ser igjen at de bruker nett-løsninger. www.heartinpilegrimage.org.uk

Church of Scotland

Så var jeg innom Church of Scotland (Den presbyterianske kirken). Jeg var nok litt uheldig med de to kirkene jeg var innom. Jeg oppsøkte da hjemmesiden deres, men for meg ser det ikke ut for at de legger stor vekt på retreat, stillhet, åndelig medvandring. Antagelig som å oppsøke hjemmesiden til Den norske kirke.

Utfordring

Det jeg sitter igjen med, er at vi bør utforske hvilke muligheter nettet gir oss, hvilke nettbaserte tilbud kan fungere godt i vårt utstrakte land. Denne utfordringen sender jeg ut! (Tror ikke jeg er rette person til å ta datautfordringer.)

For øvrig har jeg brukt tiden til å skrive en artikkel om åndelig veiledning med fokus på relasjonen i veiledningen og mulige prosesser som kan oppstå. Jeg håper å få publisert artikkelen i et tidsskrift.

Utfyllende informasjon om tilbudet ved Ignatian Spirituality Centre

Ignatian Spirituality Centre Utfyllende informasjon om virksomheten ved senteret

Relaterte artikler

Blant etiopiske flyktninger i Uganda

Onesimus Jalata-Nagari ble tildelt støtte fra Presteforeningens Frie internasjonale stipend for å reise til Uganda og arbeid i en menighet hovedsakelig for flyktninger fra Etiopia våren-23, og her deler han inntrykk fra oppholdet.

More-button

Studietur med Bibelskapet til Georgia og Armenia, ortodoks påske 2023

Hege Fagermoen ble tildelt støtte fra Presteforeningens Frie internasjonale stipend for å delta på studietur med Bibelselskapet til Georgia og Armenia. Turen ble gjennomført 13.-24.april 2023, som dekker den ortodokse påskefeiringen. I denne rapporten dele hun læring og inntrykk fra turen.

More-button

Inntrykk fra Irland

Daniel Andersen Aarflot ble tildelt støtte fra Presteforeningens Frie internasjonale stipend for å delta på den årlige konferansen til Irish Biblical Assotiation. Konferansen var i Dublin, og det gav også mulighet til å se Book of Kells, samt kirker i området. I rapporten deles inntrykk fra reisen.

More-button