Emneknagg: Kirkeordning

Lov om tros- og livssynssamfunn vedtatt i Stortinget

Stortinget har 14. og 17. april vedtatt den nye loven om tros- og livssynssamfunn. Vedtaket var i tråd med komiteinnstillingen. Som ventet var det dissenser på noen punkter, men regjeringspartienes forslag ble vedtatt. Loven ble sanksjonert 24. april og trer i kraft 1.1.2021.

KategorierAktuelt
EmneknaggerKirkeordning
More-button

Høringen om ny kirkeordning utsatt

Kirkerådet vedtok på sitt møte 6.-8. juni å utsette høringen om ny kirkeordning. Høringen var opprinnelig planlagt gjennomført med høringsfrist 1. oktober 2018. Det var lagt opp til at

KategorierAktuelt
EmneknaggerKirkeordning
More-button