Forsiden < Emneknagg (Kirkeordning)

Kirkeordning

Høringsuttalelse: Ungdomsdemokrati i Den norske kirke

Les mer

Bokomtale: Rådet som forandret kirken

Les mer

Seminar: Om stat og kirke i England og Wales i Norsk Selskap for Kirkerett 6.6.2019

Les mer

Høringsuttalelse: Kirkeordning for Den norske kirke

Les mer

Høringsuttalelse: Regler for valg av Kirkerådet

Les mer

Høringsuttalelse: Grensejustering mellom Møre og Nidaros bispedømme mv.

Les mer

Kirkeordning for Den norske kirke – foreløpige synspunkter

Les mer

Høringen om ny kirkeordning utsatt

Les mer

Kirkerettsseminar 24. mai 2018: Den norske kirke fra statskirke til fri folkekirke – rettslig regulering og privat autonomi

Les mer

Høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov

Les mer