Høringsuttalelse – Gjennomgang av kirkefagforvaltningen

Presteforeningens sentralstyre avga 13. mai 2020 høringsuttalelse til Kirkerådet om Gjennomgang av kirkefagforvaltningen.

Høringsuttalelsen finner du via lenken nedenfor.