Kirken i støpeskjeen: Hva står på spill? Webinar fra TF om kirkelig organisering 18. mai

Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo, inviterer til webinar om kirkelig organisering.

Tidspunkt: 18. mai 2021 kl. 14.00-16.00

Den norske kirke er i støpeskjeen. Det er lagt frem forslag til helt ny kirkeordning, der prostiet blir kirkens nav, men prosten ikke lenger skal være leder. Biskopen skal ikke lenger være arbeidsgiver. Målet er mer demokrati, mer åpenhet, og kanskje litt mer penger. Men hvor er det blitt av teologien? Hvordan skal ansvaret fordeles? Hvilken ekklesiologi er det som vil prege morgendagens kirke?

Det blir kortforedrag ved tre innledere og deretter åpen diskusjon:
Olav Fykse Tveit, preses i DnK: «Presteembetet og biskopens ledelse i ny kirkeordning»
Aud Tønnessen, dekan TF: «Embete og råd i et historisk perspektiv»
Marius T. Mjaaland, professor TF: «Teologi eller forvaltning? Kritiske innspill til ny kirkeordning»

På arrangementssiden (nedenfor) kan dere lese mer om debatten og registrere dere for å delta digitalt (zoomlenke – krever forhåndsregistrering).

Se også lenke for registering nedenfor.

Kirken i støpeskjeen: Hva står på spill? (TFs nettside)