Forsiden < Emneknagg (Kirkeøkonomi)

Kirkeøkonomi

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke

Les mer

Høringsuttalelse: Ny fordelingsnøkkel mellom bispedømmerådene av tilskudd til menighetsprestetjeneste

Les mer

Regjeringen fortsetter å tømme prestekontorene

Les mer

Høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov

Les mer

Færre prester, svekket folkekirke

Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Les mer

Seminar: Perspektiver på fremtidig finansieringsordning 26. oktober

Les mer

Mer effektiv utnyttelse av kirkens ressurser?

Les mer

Kirkemøtet åpner for forsøk med kirkeordningen

Les mer