Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Presteforeningens leder, Martin Enstad, gleder seg over fortsatt lovfesting av prestetjeneste i alle sokn, når Kulturdepartementet nå har sendt forslag til ny helhetlig lov for tros- og livssynssamfunn på høring. Like gledelig er det at man også vil lovfeste soknet som kirkens grunnleggende enhet.

– Menighetene og tjenesten med Ord og sakrament er to helt grunnleggende elementer i en luthersk kirkes liv. Det er også helt naturlig og nødvendig med en lovgivning som gir Den norske kirke større mulighet til å fastsette sin egen organisering enn i dag, og jeg er glad for at regjeringen legger opp til dette, sier Enstad.