Færre prester, svekket folkekirke

– Dette budsjettet vil føre til færre prester i Den norske kirke. Det er beklagelig og svekker folkekirkens tilstedeværelse i hele landet. Vi forventer at Stortingsflertallet styrker budsjettet til Den norske kirke, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Den norske kirke har over tid måttet redusere sin prestetjeneste på grunn av stramme økonomiske rammer. Det siste året er det blitt gjennomført eller anbefalt reduksjon av 32 prestestillinger på toppen av tidligere reduksjoner. Disse nedbemanningene rammer særlig hardt i distriktene, der lokalsamfunn mister sin lokale prest. Budsjettrammen til Den norske kirke har en lavere vekst (1,1 %) enn Kulturdepartementets budsjettramme (2,2 % vekst) og statsbudsjettet som helhet (1,9 % vekst i utgiftsrammen).

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform gir også Den norske kirke et flatt kutt på 0,5%. Denne type flate kutt er særlig uheldig for virksomheter som Den norske kirke der de store utgiftene er knyttet til lønn for ansatte i førstelinjetjenesten. – Det blir ikke færre byråkrater, men færre prester av denne reformen, sier Martin Enstad, Presteforeningens leder.

Ingen av Kulturdepartementets hovedsatsninger i 2018-budsjettet er på tros- og livssynsfeltet. I en tid med stort fokus på tros- og livssynspolitikken virker dette defensivt

Emneknagger

Kirkeøkonomi