Høringsuttalelse – Ressursfordelingsmodell for menighetsprestetjenesten

Presteforeningens sentralstyre avga 2. mars 2021 høringsuttalelse til Kirkerådet om forslag om å terminere ressursfordelingsmodellen for menighetsprestetjenesten som ble vedtatt av Kirkemøtet i 2019. Presteforeningen går imot å terminere modellen, men er åpen for at justeringer av budsjettfordelingen mellom bispedømmene ikke skjer årlig.

Du kan lese hele høringssvaret via lenken nedenfor.

Ressursfordelingsmodell for menighetsprestetjenesten - høringsuttalelse fra Presteforeningen