Emneknagg: Diakoni

Bokomtale: Religiøst medborgerskap: Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn

Jeg er glad for denne boka! Jeg skulle imidlertid ønske at noen av kapitlene hadde hatt et enklere språk og hadde tatt inn mer kunnskap og erfaring fra praksisfeltet. Boka inneholder viktige refleksjoner som jeg håper mange vil lese og tenke over. Det er gledelig at KABB har utgitt boka som lydbok.

More-button