Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Kurs og konferanser våren 2019

I menyen under Fag og profesjon finner du en egen avdeling for Konferanser og seminar. Her informerer vi om kurs og konferanser som har faglig relevans for våre medlemmer. Følg gjerne med på denne siden.

Hvert år velger PF ut noen seminarer det er særlig verdifullt at foreningens medlemmer deltar på. PF tildeler stipender som til dekning av utgifter til deltagelse, reise og eventuelt også opphold ved disse seminarene. Som motytelse for stipendet, skriver stipendmottakerne en liten rapport fra seminaret eller konferansen som publiseres på prest.no. Følg med på nettsidene for utlysning av konferansestipender. Nærmere om disse stipendene finner du her.

Kurs og konferanser våren 2019

Så langt finner du informasjon om følgende kurs og konferanser våren 2019 (oversikten oppdateres fortløpende):

8.1.2019: Konferanse (Kirkerådet): Kirkens ansvar for barns rettigheter

10.1.2019: Diakonalt entreprenørskap (Blå Kors, Kirkerådet, Norges Kristne Råd m.fl.)

22.1.2019: Seminar: Karl Olav Sandnes 65 år (MF)

23.1.2019: Dagskurs (IKO/MF): Oppdag kirkerommet med alle sanser

1.3.2019: Dagskurs (Norsk kristelig legeforening): Etiske dilemma ved livets slutt

6.3.2019: Seminar (MF): Kirken mot 2030. Menighetsutvikling i et mangfoldig samfunn

13.-14.3.2019: Kirkerådets kulturkonferanse: Bibelen: bøkenes bok i bokåret

14.3.2019: Kursdag i religionspsykologi (MF)

22.3.2019: Klimakonferansen Broen til framtiden 2019 (mange arrangører fra fagbevegelse, miljøbevegelse, kirker og trossamfunn m.m.)

20.5.2019: Fagdag i åndelig veiledning (Bispemøtet)

6.6.2019: Om forholdet mellom stat og kirke i England og Wales (Norsk Selskap for Kirkerett)