Webinarer høsten 2021 – Baptism in times of change

Det nordiske prosjektet «Baptism in times of change» fortsetter sin webinarserie om dåp og ulike aspekter ved dåp i relasjon til de lutherske folkekirkene i Norden. Webinarene formidler og diskuterer kunnskap om dåp fra de nordiske land.

Webinar 6: Tuesday 7th September 13-15 : Baptism after corona

Webinar 7: Thursday 23rd September 13-15: Baptism and religious pluralism

Webinar 8: Tuesday 12th October 13-15: Drop-in baptism

Webinar 9: Wednesday 24th November 13-15: Baptism and eco-theology

Nærmere om webinarene, påmelding etc. finner du her.

Presentasjoner og opptak fra webinarene våren 2021 finner du her.

Invitasjon til CiTCs webinarer høsten 2021 (engelsk - pdf)