KIFO-seminaret 2021: Høytider og feiringer i koronaens tid, 12. oktober

KIFO-seminaret 2021 tar for seg «Høytider og feiringer i koronaens tid». Seminaret finner sted på Litteraturhuset i Oslo 12. oktober 2021 kl. 9.30-16.00.

KIFO har gjennom flere survey-undersøkelser samlet inn et stort materiale om høytider og feiringer under koronakrisen: Jul, 17. mai og Id. Resultatene av undersøkelsene presenteres gjennom foredrag, foto og filmdokumentasjoner og diskuteres i en avsluttende panelsamtale.

Seminaret gjennomføres som et fysisk arrangement, men vil etter planen også bli streamet.

Mer informasjon kommer. Følg med på kifo.no. (lenke nedenfor).

KIFOs nettside med informasjon om KIFO-seminaret 2021 (kifo.no)