Forsiden < Organisasjon

Organisasjon

Underkategorier

Medlemskap

Medlemmer kan være yrkesaktive prester i Den norske kirke, teologiske kandidater som er medlem av Den norske kirke og fortsatt yrkesaktive. Prester[...]
Se hele kategorien

Medlemsfordeler

Gjennom Presteforeningens og Unios avtaler har våre medlemmer tilgang på en lang rekke fordeler og rabatter på alt fra boliglån til[...]
Se hele kategorien

Studenter

Presteforeningen ønsker teologiske studenter som medlemmer, og organiserer studentlag på hvert av utdanningsstedene. Foreningen arbeider for[...]
Se hele kategorien

Organisasjonsarbeid

Her finner du oversikten over organisasjonsarbeidet i Presteforeningen, tillitsvalgte, generalforsamling, sentrale dokumenter, etc. Den norske[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Veien til Generalforsamling 2018 – Nye lover

  I tiden fremover vil Presteforeningen gjennom www.prest.no jevnlig komme med oppdateringer og presentasjon av sentralstyrets og sekretariatets[...]
Les mer

Presteforeningens fond for akutt humanitær hjelp til prester og deres familier

Fondets formål er å yte økonomisk humanitær hjelp til etterlatte etter ordinerte prester som etter prestens død kommer i en akutt vanskelig[...]
Les mer

Prester, diakoner og kateketer vurderer å slå seg sammen til en organisasjon.

Fra 1. januar 2019 kan Presteforeningen (PF), Diakonforbundet (DNDF)og Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) være slått sammen til en organisasjon.[...]
Les mer

Refusjon utgifter

Her finner du skjema for utlegg av utgifter.
Les mer