Forsiden < Organisasjon

Organisasjon

Presteforeningen (PF) er landets største fagforening for prester, teologiske kandidater og teologistudenter. PF er medlem av hovedsammenslutningen Unio.

PF har som mål å bistå medlemmer med rådgivning og praktisk hjelp i den enkeltes arbeidsliv, fra man begynner på profesjonsutdanningen, gjennom livet som yrkesaktiv og i pensjonisttilværelsen. PF har godt skolerte tillitsvalgte i alle landets bispedømmer og prostier, lønns- og forhandlingsutvalg i andre tariffområder og egne fagutvalg for grupper av spesialprester.

Arbeidslivsavdelingen ved foreningens sekretariat i Oslo bistår både tillitsvalgte og enkeltmedlemmer. Avdelingen har ansatte med høy kompetanse innen arbeidsrett, tariff og andre arbeidslivsspørsmål. Presteforeningen er også en profesjonsforening. Vi har en egen fagavdeling som har sin oppmerksomhet rettet mot presteprofesjonen og teologien som fag. I samarbeid med de teologiske fakultetene, arbeidsgivere og medlemmer med praktisk erfaring innen ulike disipliner, arbeider avdelingen som aktør i et stort etter- og videreutdanningsapparat.

martin_PF-foto-422

Leder – Martin Enstad
 E-post
Sentralbord: 23 08 16 00
Mobiltelefon: 996 24 959

anna_PF-foto-131

Nestleder – Anna Grønvik
E-post
Sentralbord: 23 08 16 00
Mobiltelefon: 970 64 642

Ole-Johs-Huuse-Presteforeningen-foto-Ann-Elin-Wang-3

Generalsekretær – Ole-Johs. Huuse
E-post
Sentralbord: 23 08 16 00
Mobiltelefon: 911 10 277

Underkategorier

Organisasjonsarbeid

Her finner du oversikten over organisasjonsarbeidet i Presteforeningen, tillitsvalgte, generalforsamling, sentrale dokumenter, etc. Den norske[...]
Se hele kategorien

Medlemsfordeler

Gjennom Presteforeningens og Unios avtaler har våre medlemmer tilgang på en lang rekke fordeler og rabatter på alt fra boliglån til[...]
Se hele kategorien

Studenter

Presteforeningen ønsker teologiske studenter som medlemmer, og organiserer studentlag på hvert av utdanningsstedene. Foreningen arbeider for[...]
Se hele kategorien

Medlemskap

Medlemmer kan være yrkesaktive prester i Den norske kirke, teologiske kandidater som er medlem av Den norske kirke og fortsatt yrkesaktive. Prester[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Generalforsamling 2018 Gardermoen

Les mer

Kandidater til nytt sentralstyre 2018-2021

Les mer

Forslag til lovendringer 2018

Les mer

Videre arbeid med ny organisasjon

Les mer