Bokomtaler

Bokomtale: Jeg vil dø. Et essay om dødsønske og dødshjelp, mennesket og dets samfunn

Andreas Espegren Masvie og Randi Dorothea Espegren Masvie: Jeg vil dø. Et essay om dødsønske og dødshjelp, mennesket og dets samfunn, Frekk[...]
Les mer

Bokomtale: Kirka og jeg. Ett år, 52 kirkebesøk

Kjersti Opstad: Kirka og jeg. Ett år, 52 kirkebesøk, Vårt Land forlag 2019. 212 sider Av Torstein Lalim, prost i Nedre Romerike Det vakte stor og[...]
Les mer

Bokomtale: Gud til hverdags

Merete Thomassen: Gud til hverdags, Verbum forlag 2018 Av Cathrine Grutle, seniorprest på Indre Nordmøre Sommer, sol og varme er for meg synonymt[...]
Les mer

Bokomtale: Studiebibelen

Studiebibelen, Verbum 2019 av Jon Aalborg, sokneprest i Gildeskål I 2019 kom endelig Verbum forlag med Studiebibelen, basert på Bibelselskapets[...]
Les mer

Bokomtale: Da Gud skiftet mening

Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen: Da Gud skiftet mening. Femti år som forandret kirken, Cappelen Damm 2019 Av Per Kristian Aschim, fagsjef i[...]
Les mer

Bokomtale: Rådet som forandret kirken

Jan Arild Holbek: Rådet som forandret kirken. Kirkerådet gjennom 50 år. Verbum 2019 av Lars Erlend Kielland, Pilegrims- og personalprest, Hamar[...]
Les mer

Bokomtale: Religion i praksis

Vebjørn Horsfjord: Religion i praksis, Oslo: Universitetsforlaget 2017 Ved Kristin Lødøen Hope, sjukehusprest ved Haukeland[...]
Les mer

Bokomtale: Har folkekirken glemt Bergprekenens Jesus?

Oskar Skarsaune: Etterlyst: Bergprekenens Jesus. Har folkekirkene glemt ham? Luther forlag 2018 av Per Kristian Aschim, fagsjef i Presteforeningen[...]
Les mer

Bokomtale: Fri oss fra det onde

Sørine Gotfredsen: Fri oss fra det onde. Vårt land forlag. Oslo 2018. 227 s. Av Kristin Moen Saxegaard, prost i Ringerike «Det finnes en skygge i[...]
Les mer

Bokomtale: Varme hender

Jan-Olav Henriksen: Varme hender, Verbum forlag 2018 Av Hilde Merete Nordhagen, sykehusprest ved Sørlandet sykehus HF Jeg ble nysgjerrig da jeg fikk[...]
Les mer