Forsiden < Emneknagg (Spiritualitet)

Spiritualitet

Når presten rammes – troens kamp

Les mer

Bokomtale: Byggekloss-spiritualitet?

Les mer

Bokomtale: Forunderlig barmhjertig

Les mer

Kurs og konferanser våren 2019

Les mer

«Når meningskrisen rammer», Religionspsykologisk seminar 25.oktober 2018

Les mer

Konferanserapport: Religion, spiritualitet og mental helse

Les mer

Fagdag i åndelig veiledning 20.5.2019

Les mer

Konferanserapport: Religiøs helbredelse i dag

Les mer

Seminar om Religiøs helbredelse i dag

Les mer