ABC-retreater 2021 for menighetsarbeidere – et norsk-svensk samarbeid

ABC-retreater for menighetsarbeidere på Makrillviken, Smögen (Sverige) 2021.

Magnus Malm har i mange år undervist ansatte og frivillige i menigheter i en retreatramme. Han startet i Norge, på Tomasgården og har fortsatt i Sverige.
Nå har han og Ulla Käll, sammen med prestene Sven Giljebrekke, Sigve Ims og Øystein Gunnersen, skapt disse retreatene i et norsk-svensk samarbeid.

Undervisningen i disse retreatene tar utgangspunkt i at deltagerne har erfaring med menighetsarbeid, som tilsatt eller frivillig, med de spesielle vilkår for det indre livet som dette innebærer. Hva gjør det med min identitet og gudsrelasjon at Gud også er min arbeidsgiver? Hvordan kan mitt lederskap bli en frukt av mitt indre liv med Gud, og ikke bare en reaksjon på ytre faktorer? Prester, pastorer, diakoner, pedagoger, musikere, ungdomsledere, styremedlemmer … Alle kategorier av menighetsarbeidere fra alle kristne samfunn er velkommen.

ABC-retreatene fungerer som et rullerende program av sammenhengende retreater, som gir støtte til den langsiktige prosessen i et samspill mellom retreater og hverdagsliv.

Deltagerne velger selv intervallene mellom retreatene, men ikke kortere enn et år, og binder seg ikke for mer enn en retreat om gangen. Undervisning, øvelser og meditasjoner øser av den kristne kirkens lange tradisjon med åndelig veiledning, særlig den ignatianske.

Retreater i 2021

A-retreater 11.-16. april og 5.-10 september

B-retreat 2.-7. mai

C-retreat 26. september-1. oktober

Pris for retreatene er 4800,- SEK.

For mer informasjon, følg lenken nedenfor.

ABC-retreater 2021 på Makrillviken - mer informasjon