Foto: Exponential, brukt med tillatelse

Foto: Exponential, brukt med tillatelse

Kirkevekstkonferansen Exponential 2023

Morgan Fjelde ble tildelt støtte fra Frie internasjonale stipend for å delta på Exponential 2023 i Florida. I denne rapporten forteller han fra konferansen og hva han særlig har tatt med seg av impulser fra den.

Exponential

Først og fremst takk for støtten til konferansen Exponential 2023.

Exponential er en leder/menighetsplantingskonferanse som avholdes årlig. Konferansen blir lagt til Orlando, Florida. I forkant av selve konferansen er det en såkalt «pre conference», hvor det er mulig å velge ulike temaer innen menighetsliv og menighetsutvikling. Exponential er en nettverksbevegelse ledet av Dave Fergusson. For mer informasjon om nettverket se www.exponential.org

«Emotional Healthy Leadership»

Mitt valg for preconferencen var Emotional Healthy Leadership. Foredragsholder her var Drew Hyun, pastor i New Life Church i New York.

«Emotional health» blir definert som «Our ability to be self aware and love well». Viktige praksiser i denne sammenhengen er gode gamle åndelige øvelser. Øvelser som skal hjelpe å roe ned. Travelhet og stress som et resultat av jaget etter en type produktivitet, vil for de fleste ende opp med et resultat i form av et liv som en ikke ønsker.

Tanken er at gjennom emosjonell helse og åndelige kontemplative øvelser, vil en endring i våre liv skje. En trenger å roe ned for å være rotfestet.

Ulike øvelser ble gjennomgått, men særlig ideen om feiring av sabbat ble vektlagt i denne sammenheng. I disse miljøene er det et økende fokus på den gamle tradisjonen om å aktivt feire sabbaten. Da er særlig følgende 4 elementer til stede i en sabbat:

  1. Stopp. En må stoppe opp, og stoppe med de aktiviteter som er arbeid.
  2. Hvile. Sabbaten er en invitasjon til hvile. For at det skal fungere er det viktig å definere hvilke folk en skal omgås (people), hvilke steder det er lettest å ha Sabbat (places), samt hvilke praksiser er nødvendige for en god Sabbat.
  3. Glede. «Enjoy the Sabbat», var en setning som ble fremhevet.
  4. Kontemplasjon. Sabbaten er den mest praktiske iverksettelsen av evangeliet. Jeg kan ikke gjøre noe, og likevel så er Gud fornøyd. Sola gratia.

Denne undervisningen opplever jeg nyttig inn i eget liv som prest. Vi er vant til å tenke søndagen som «hviledag», men hvor bevisste er vi på hva vi fyller den med? Og er søndagen den beste dagen for kirkelig ansatte som har det som arbeidsdag? Dette vil nok se forskjellig ut fra person til person.

For min del ønsker jeg å teste det ut fremover. Jeg vil fortrinnsvis søke å ha sabbat fra lørdags kveld til søndags kveld. Det jeg ser er at det kan bevisstgjøre meg i min inngang til gudstjenesten søndag. Selv om jeg har det som en del av min arbeidstid, så er gudstjenesten først og fremst en mulighet til å stoppe opp, søke og tilbe Gud, og mulighet til å glede seg sammen med familie og andre kristne søsken. Jeg opplever å miste mye av sabbatens fellesskap med familie og menighet dersom jeg definerer min fridag (som regel mandag) som sabbat. Her ser jeg behov for å prøve og feile meg frem til den beste løsningen, som vil fungere både for familielivet og meg selv.

Under selve konferansen fulgte jeg undervisningen til John Mark Comer. Han var tidligere hovedpastor i en stor menighet i Portland Oregon, kalt Bridgetown. Etter å ha kjent hvordan dette utfordret hans åndelige liv, valgte han å si fra seg den jobben. I stedet fokuserte han kun på undervisning og skriving av bøker. Han har skrevet en rekke bøker som er vel verdt å lese, ikke minst bøkene «Live no lies» og «The ruthless elimination of hurry».

Seminaret han holdt hadde som preconferencen fokus på hvilke vaner og rytmer i livet som trengs for å skape endring. Augustin sitt utsagn: «Uten ham kan vi ikke, og uten oss vil han ikke» er grunnlaget for denne tanken.

Opplevelsen av denne konferansen er at den er med og løfter blikket for tjenesten. Vi er gitt et oppdrag om å gjøre disipler, og konferansen var i aller høyeste grad med både på å utruste til det og motivere til det.

Les mer om studieturer og stipend

Frie internasjonale stipend

Ønsker du å hente impulser fra kirker og kirkelig arbeid i andre land? Hvert år utlyser Presteforeningen frie internasjonale stipend. Søknadsfristene er 15. februar og 15. september.

More-button

Studietur til Carlisle

Eirik Aadland Tappel ble tildelt stipend fra Frie internasjonale stipend for å delta på studietur til Carlisle i regi av NMS og Norges Kristne Råd. I denne rapporten forteller han fra

More-button