Forsiden < Emneknagg (Lønn)

Lønn

Sammenstilling av arbeidstidsavtalen og særavtalen om gjennomsnittsberegning og avspasering

Les mer

Sammenstilling av lederavtalen og Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

Les mer

Resultat i lønnsoppgjøret for Den norske kirke 2019

Les mer

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke

Les mer

Strategi for etter- og videreutdanning

Les mer

Nå starter tariffoppgjøret i KA

Les mer

Enighet i statsoppgjøret

Les mer

Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Les mer