Forsiden < Emneknagg (Lønn)

Lønn

Lønn i Den norske kirke (rettssubjektet)

Les mer

Hovedtariffavtale for KA – rettssubjektet Den norske kirke

Les mer

Nå starter tariffoppgjøret i KA

Les mer

Enighet i statsoppgjøret

Les mer

Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Les mer

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Les mer

Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering (for prester i rettssubjektet Den norske kirke)

Les mer

Særavtale om avspasering for arbeidstakere som omfattes av lederavtalen

Les mer

Enighet i oppgjøret i staten

Les mer

Hovedtariffavtalen i staten

Les mer