Lønnstabeller og tilleggslønnssatser i Dnk(r)

På denne siden finner du lønnstabeller og minstelønnssatser for stillinger i Den norske kirke (rettssubjektet), samt satser for tilleggslønn for arbeid på særskilte tidspunkt og godtgjøring for beredskap. Nærmere forklaring av lønnssystemet finner du i saken Lønn i Den norske kirke (rettssubjektet).

Lønnstabeller

Lønnstabellene har to akser. Den horisontale aksen angir lønnsansienniteten i år (i tabellene forkortet til «Tj.ans.»). Den vertikale aksen angir alternative lønnsstiger (forkortet «Alt.1» osv).

Finn din tabell her:

0922 Kapellan
1537 Prostiprest
1555 Sokneprest
0950 Prestevikar
Unormerte stillinger (prost, spesialprest, seniorprest m.m.)
Tilleggslønn og beredskapsgodtgjørelse

0922 Kapellan og 1537 Prostiprest 

Tj. ans01246891016
Alt. 1528400537000546300556200566300576200587100598300621700
Alt. 2537000546300556200566300576200587100598300610300633300
Alt. 3546300556200566300576200587100598300610300621700644700
Alt. 4566300-

 

1555 Sokneprest 

Tj.ans.0246891013141516202428
Alt. 1566300576200587100598300610300621700633300644700656600668100680900694400710800723700
Alt. 2576200587100598300610300621700633300644700656600668100680900694400710800723700736400
Alt. 3587100598300610300621700633300644700656600668100680900694400710800723700736400749800
Alt. 4656600
-

 

1408 Førstekonsulent og 0950 Prestevikar

Tj.ans.01357910
Alt.1402600407900413000418500424000430300456400
Alt. 2407900413000418500424000430300436500463600
Alt. 3413000418500424000430300436500443000471000
Alt. 4418500424000430300436500443000449700478800
Alt. 5424000430300436500443000449700456400486300
Alt. 6430300436500443000449700456400463600494100
Alt. 7436500443000449700456400463600471000502400
Alt. 8443000449700456400463600471000478800511200
Alt. 9456400-

 

Minstelønnssatser for unormerte stillinger (øvrige stillinger)

0935 Domprost742900
0933 Prost650400
1465 Spesialprest541700
1466 Seniorprest541700
1420 Kandidat i stiftspraksis416600
1055 Personalsjef467600
1056 Økonomisjef467600
1072 Arkivleder434100
1211 Seksjonssjef498400
1407 Avdelingsleder483000
1409 Sekretær396200
1433 Seniorsekretær416600
1363 Seniorkonsulent483000
1364 Seniorrådgiver581300
1434 Rådgiver453700
1091 Tekniker396200
1113 Prosjektleder453700
1071 Kontorleder434100

 

Tilleggslønnssatser

For prester omfattet av arbeidstidsavtalen gjelder følgende tillegg (fra 1.5.22)

For arbeid mellom kl 17 og 20 og mellom kl 06 og 07 mandag til fredag: 25 kr/time

For arbeid på lørdag og søndag: 65 kr/time

For arbeid på kveld og natt mellom kl 20 og 06: 45 % av timelønn

For arbeid på helge- og høytidsdager (1. og 17.mai, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag), samt fra kl 12 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften: 200 % av timelønn

For kontoransatte i bispedømmeråd/Kirkerådet gjelder følgende tillegg (fra 1.1.19)

For arbeid på lørdag og søndag: minst 53 kr/time

For arbeid på kveld og natt mellom kl 17 og 06: minst 28 kr/time

For arbeid på helge- og høytidsdager (1. og 17.mai, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag), samt fra kl 12 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften: 1 og 1/3 timelønn

Godtgjøring for beredskap

Det ytes en kompensasjon per vaktuke. I tillegg en kompensasjon per utrykning. Det kan avtales ordninger med avvikende løsninger for hvem som skal rykke ut, og på hvilke vilkår det skal skje.

Kompensasjon for beredskap inngår i beregningsgrunnlaget for feriepenger og arbeidsgiveravgift, men er ikke pensjonsgivende.

Les mer om beredskapsavtalen og satsene her.

 

Dokumenter

Lønnstabeller i pdf-format Oversikt over lønnsplassering for lønnsgruppene (stillinger med ansiennitetsstige), samt garantilønn for unormerte stillinger (stillinger uten ansiennitetsstige) i Den norske kirke (rettssubjektet). PDF med oppdaterte tall som gjelder fra 01.05.2022
Gammel lønnstabell (til 30.4.22) PDF med tabell som gjaldt fra 01.05.2021-30.4.2022