Lønnstabeller og tilleggslønnssatser i Dnk(r)

På denne siden finner du lønnstabeller og minstelønnssatser for stillinger i Den norske kirke (rettssubjektet), samt satser for tilleggslønn for arbeid på særskilte tidspunkt og godtgjøring for beredskap. Nærmere forklaring av lønnssystemet finner du i saken Lønn i Den norske kirke (rettssubjektet).

Lønnstabeller

Lønnstabellene har to akser. Den horisontale aksen angir lønnsansienniteten i år (i tabellene forkortet til «Tj.ans.»). Den vertikale aksen angir alternative lønnsstiger (forkortet «Alt.1» osv).

Finn din tabell her:

0922 Kapellan
1537 Prostiprest
1555 Sokneprest
0950 Prestevikar
Unormerte stillinger (prost, spesialprest, seniorprest m.m.)
Tilleggslønn og beredskapsgodtgjørelse

0922 Kapellan og 1537 Prostiprest 

Lønnstabell 0922 Kapellan og 1537 Prostiprest per 1. mai 2024

Tj. ans01246891016
Alt. 1590400599 000608 300618 200628 300638 200649 100660 300685 000
Alt. 2599 000608 300618 200628 300638 200649 100660 300672 700697 800
Alt. 3608 300618 200628 300638 200649 100660 300672 700685 000710 300
Alt. 4628 300-

 

1555 Sokneprest 

Lønnstabell 1555 Sokneprest per 1. mai 2024

Tj.ans.0246891013141516202428
Alt. 1628 300638 200649 100660 300672 700685 000697 800710 300723 500736 200750 200765 200783 200797 400
Alt. 2638 200649 100660 300672 700685 000697 800710 300723 500736 200750 200765 200783 200797 400811 400
Alt. 3649 100660 300672 700685 000697 800710 300723 500736 200750 200765 200783 200797 400811 400826 100
Alt. 4723 500-

 

1408 Førstekonsulent og 0950 Prestevikar

Lønnstabell 0950 Prestevikar og 1408 Førstekonsulent per 1. mai 2023

Tj.ans.01357910
Alt.1440 100445 400450 500456 000461 500467 800493 900
Alt. 2445 400450 500456 000461 500467 800474 000501 100
Alt. 3450 500456 000461 500467 800474 000480 500508 500
Alt. 4456 000461 500467 800474 000480 500487 200516 300
Alt. 5461 500467 800474 000480 500487 200493 900523 800
Alt. 6467 800474 000480 500487 200493 900501 100531 600
Alt. 7474 000480 500487 200493 900501 100508 500539 900
Alt. 8480 500487 200493 900501 100508 500516 300548 700
Alt. 9493 900

 

Minstelønnssatser for unormerte stillinger (øvrige stillinger)

Minstelønnssatser for unormerte stillinger per 1.mai 2023

0935 Domprost793 400
0933 Prost694 600
1465 Spesialprest583 700
1466 Seniorprest583 700
1420 Kandidat i stiftspraksis458 600
1055 Personalsjef509 600
1056 Økonomisjef509 600
1072 Arkivleder476 100
1211 Seksjonssjef540 400
1407 Avdelingsleder525 000
1409 Sekretær438 200
1433 Seniorsekretær458 600
1363 Seniorkonsulent525 000
1364 Seniorrådgiver623 300
1434 Rådgiver495 700
1091 Tekniker438 200
1113 Prosjektleder495 700
1071 Kontorleder476 100

 

Tilleggslønnssatser (for ordinært arbeid)

Fra 1.7.2023 gjelder følgende tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke uavhengig av arbeidsgiver og stilling:

TidspunktTillegg per time
Kl 17-21Minimum 32 kr/t
Kl 21-2422 % av timelønn, minimum
Kl 00-0630 % av timelønn, minimum 70 kr
Lørdag og søndag22 % av timelønn, minimum 70 kr
Helge- og høytidsdag133 % av timelønn per time, minimum 70 kr

For kvelds- og nattarbeid på lørdag, søndag og helligdag utbetales tillegg både for kveld/natt og lør/søn/helligdag.

Godtgjøring for beredskap

Det ytes en kompensasjon per vaktuke. I tillegg en kompensasjon per utrykning. Det kan avtales ordninger med avvikende løsninger for hvem som skal rykke ut, og på hvilke vilkår det skal skje.

Kompensasjon for beredskap inngår i beregningsgrunnlaget for feriepenger og arbeidsgiveravgift, men er ikke pensjonsgivende.

Les mer om beredskapsavtalen og satsene her.