Lønnstabeller og tilleggslønnssatser i Dnk(r)

På denne siden finner du lønnstabeller og minstelønnssatser for stillinger i Den norske kirke (rettssubjektet), samt satser for tilleggslønn for arbeid på særskilte tidspunkt og godtgjøring for beredskap. Nærmere forklaring av lønnssystemet finner du i saken Lønn i Den norske kirke (rettssubjektet).

Lønnstabeller

Lønnstabellene har to akser. Den horisontale aksen angir lønnsansienniteten i år (i tabellene forkortet til «Tj.ans.»). Den vertikale aksen angir alternative lønnsstiger (forkortet «Alt.1» osv).

Finn din tabell her:

0922 Kapellan
1537 Prostiprest
1555 Sokneprest
0950 Prestevikar
Unormerte stillinger (prost, spesialprest, seniorprest m.m.)
Tilleggslønn og beredskapsgodtgjørelse

0922 Kapellan og 1537 Prostiprest 

Tj. ans01246891016
Alt. 1503 000511 200520 100529 500539 100548 600558 900569 600591 900
Alt. 2511 200520 100529 500539 100548 600558 900569 600581 000602 900
Alt. 3520 100529 500539 100548 600558 900569 600581 000591 900613 800
Alt. 4539 100-

 

1555 Sokneprest 

Tj.ans.0246891013141516202428
Alt. 1539 100
548 600 558 900569 600 581 000
591 900602 900 613 800625 100636 000648 200661 100676 700689 000
Alt. 2548 600
558 900569 600 581 000
591 900602 900 613 800625 100636 000648 200661 100676 700689 000701 100
Alt. 3558 900
569 600 581 000 591 900 602 900 613 800625 100636 000648 200661 100676 700689 000701 100713 900
Alt. 4625 100
-

 

1408 Førstekonsulent og 0950 Prestevikar

Tj.ans.01357910
Alt.1383 300388 300393 200398 400403 600409 700434 500
Alt. 2388 300393 200398 400403 600409 700415 500441 400
Alt. 3393 200398 400403 600409 700415 500421 800448 400
Alt. 4398 400403 600409 700415 500421 800428 100455 800
Alt. 5403 600409 700415 500421 800428 100434 500462 900
Alt. 6409 700415 500421 800428 100434 500441 400470 300
Alt. 7415 500421 800428 100434 500441 400448 400478 200
Alt. 8421 800428 100434 500441 400448 400455 800486 600
Alt. 9434 500-

 

Minstelønnssatser for unormerte stillinger (øvrige stillinger)

0935 Domprost707 200
0933 Prost619 100
1465 Spesialprest515 700
1466 Seniorprest515 700
1420 Kandidat i stiftspraksis396 600
1055 Personalsjef445 200
1056 Økonomisjef445 200
1072 Arkivleder413 200
1211 Seksjonssjef474 300
1407 Avdelingsleder459 800
1409 Sekretær377 100
1433 Seniorsekretær396 600
1363 Seniorkonsulent459 800
1364 Seniorrådgiver553 400
1434 Rådgiver431 900
1091 Tekniker377 100
1113 Prosjektleder431 900
1071 Kontorleder413 200

 

Tilleggslønnssatser

For prester omfattet av arbeidstidsavtalen gjelder følgende tillegg (fra 1.5.18)

For arbeid mellom kl 17 og 20 og mellom kl 06 og 07 mandag til fredag: 15 kr/time

For arbeid på lørdag og søndag: 55 kr/time

For arbeid på kveld og natt mellom kl 20 og 06: 45 % av timelønn

For arbeid på helge- og høytidsdager (1. og 17.mai, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag), samt fra kl 12 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften: 200 % av timelønn

For kontoransatte i bispedømmeråd/Kirkerådet gjelder følgende tillegg (fra 1.1.19)

For arbeid på lørdag og søndag: minst 53 kr/time

For arbeid på kveld og natt mellom kl 17 og 06: minst 28 kr/time

For arbeid på helge- og høytidsdager (1. og 17.mai, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag), samt fra kl 12 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften: 1 og 1/3 timelønn

Godtgjøring for beredskap

Det ytes en kompensasjon per vaktuke. I tillegg en kompensasjon per utrykning. Det kan avtales ordninger med avvikende løsninger for hvem som skal rykke ut, og på hvilke vilkår det skal skje.

Kompensasjon for beredskap inngår i beregningsgrunnlaget for feriepenger og arbeidsgiveravgift, men er ikke pensjonsgivende.

Les mer om beredskapsavtalen og satsene her.

 

Dokumenter

Lønnstabeller i pdf-format Oversikt over lønnsplassering for lønnsgruppene (stillinger med ansiennitetsstige), samt garantilønn for unormerte stillinger (stillinger uten ansiennitetsstige) i Den norske kirke (rettssubjektet). PDF med oppdaterte tall som gjelder fra 1.9.20