Lønnstabeller og tilleggslønnssatser i Dnk(r)

På denne siden finner du lønnstabeller og minstelønnssatser for stillinger i Den norske kirke (rettssubjektet), samt satser for tilleggslønn for arbeid på særskilte tidspunkt og godtgjøring for beredskap. Nærmere forklaring av lønnssystemet finner du i saken Lønn i Den norske kirke (rettssubjektet).

Lønnstabeller

Lønnstabellene har to akser. Den horisontale aksen angir lønnsansienniteten i år (i tabellene forkortet til «Tj.ans.»). Den vertikale aksen angir alternative lønnsstiger (forkortet «Alt.1» osv).

Finn din tabell her:

0922 Kapellan
1537 Prostiprest
1555 Sokneprest
0950 Prestevikar
Unormerte stillinger (prost, spesialprest, seniorprest m.m.)
Tilleggslønn og beredskapsgodtgjørelse

0922 Kapellan og 1537 Prostiprest 

Tj. ans01246891016
Alt. 1515600524000533100542700552600562300572900583800606700
Alt. 2524000533100542700552600562300572900583800595500618000
Alt. 3533100542700552600562300572900583800595500606700629100
Alt. 4552600-

 

1555 Sokneprest 

Tj.ans.0246891013141516202428
Alt. 1552600562300572900583800595500606700618000629100640700651900664400677600693600706200
Alt. 2562300572900583800595500606700618000629100640700651900664400677600693600706200718600
Alt. 3572900583800595500606700618000629100640700651900664400677600693600706200718600731700
Alt. 4640700
-

 

1408 Førstekonsulent og 0950 Prestevikar

Tj.ans.01357910
Alt.1392900398000403000408400413700419900445400
Alt. 2398000403000408400413700419900425900452400
Alt. 3403000408400413700419900425900432300459600
Alt. 4408400413700419900425900432300438800467200
Alt. 5413700419900425900432300438800445400474500
Alt. 6419900425900432300438800445400452400482100
Alt. 7425900432300438800445400452400459600490200
Alt. 8432300438800445400452400459600467200498800
Alt. 9445400-

 

Minstelønnssatser for unormerte stillinger (øvrige stillinger)

0935 Domprost724900
0933 Prost634600
1465 Spesialprest528600
1466 Seniorprest528600
1420 Kandidat i stiftspraksis406500
1055 Personalsjef456300
1056 Økonomisjef456300
1072 Arkivleder423500
1211 Seksjonssjef486200
1407 Avdelingsleder471300
1409 Sekretær386500
1433 Seniorsekretær406500
1363 Seniorkonsulent471300
1364 Seniorrådgiver467200
1434 Rådgiver442700
1091 Tekniker386500
1113 Prosjektleder442700
1071 Kontorleder423500

 

Tilleggslønnssatser

For prester omfattet av arbeidstidsavtalen gjelder følgende tillegg (fra 1.5.18)

For arbeid mellom kl 17 og 20 og mellom kl 06 og 07 mandag til fredag: 15 kr/time

For arbeid på lørdag og søndag: 55 kr/time

For arbeid på kveld og natt mellom kl 20 og 06: 45 % av timelønn

For arbeid på helge- og høytidsdager (1. og 17.mai, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag), samt fra kl 12 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften: 200 % av timelønn

For kontoransatte i bispedømmeråd/Kirkerådet gjelder følgende tillegg (fra 1.1.19)

For arbeid på lørdag og søndag: minst 53 kr/time

For arbeid på kveld og natt mellom kl 17 og 06: minst 28 kr/time

For arbeid på helge- og høytidsdager (1. og 17.mai, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag), samt fra kl 12 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften: 1 og 1/3 timelønn

Godtgjøring for beredskap

Det ytes en kompensasjon per vaktuke. I tillegg en kompensasjon per utrykning. Det kan avtales ordninger med avvikende løsninger for hvem som skal rykke ut, og på hvilke vilkår det skal skje.

Kompensasjon for beredskap inngår i beregningsgrunnlaget for feriepenger og arbeidsgiveravgift, men er ikke pensjonsgivende.

Les mer om beredskapsavtalen og satsene her.

 

Dokumenter

Lønnstabeller i pdf-format (gjelder fra 01.05.2021) Oversikt over lønnsplassering for lønnsgruppene (stillinger med ansiennitetsstige), samt garantilønn for unormerte stillinger (stillinger uten ansiennitetsstige) i Den norske kirke (rettssubjektet). PDF med oppdaterte tall som gjelder fra 01.05.2021.