Lønn i kirken

Dette er de garantilønnsnivåene (minstelønn) som gjelder for kirkens stillinger i dag for nyutdannede. Lønnsgruppene 1-5 som gjelder fellesrådsansatte viser en tydelig oppbygging av et system som gir lønnsmessig uttelling for utdanning.

Prestene har Norges lengste utdanning. Profesjonsstudiet i teologi tar 6 år. Det garanterte lønnsnivået prestene har i dag er en naturlig fortsettelse av det lønnssystemet KA allerede har innarbeidet i sin tariff. Vi forstår ikke hvorfor vi ikke kan få en avtale som sikrer prestene en lønn som gir dem uttelling for utdanningsnivå på samme måte som de andre gruppene.

Vi frykter også at et redusert lønnsnivå for prestene er første steg mot dårligere lønnsutvikling for alle utdanningsgruppene i kirken.

StillingstypeGarantilønn i dag ved 0 års ansiennitetGarantilønn ved 0 års ansiennitet etter 1.9.2021 (med utgangspunkt i dagens tall)
Lønnsgruppe 1 – stillinger uten særskilt krav om utdanning301 500  Samme
Lønnsgruppe 2 – stillinger med krav om fagbrev eller tilsvarende350 000Samme
Lønnsgruppe 3 – stillinger med krav om 3-årig universitets- eller høyskoleutdanning (bachelor eller tilsvarende)400 000Samme
Lønnsgruppe 4 – stillinger med krav om 4-årig universitets- eller høyskoleutdanning430 000Samme
Lønnsgruppe 5 – stillinger med krav om 5-årig universitets- eller høyskoleutdanning (master eller tilsvarende)487 700Samme
Kapellan – krav om 6 års utdanning (cand.theol. eller tilsvarende)502 000462 000
Sokneprest – krav om 6 års utdanning (cand.theol. eller tilsvarende)538 000493 000

Lønn i kirken (pdf)

Relaterte artikler

Blir morgendagens prester lønnstapere?

Møt teologistudentene Marte og Kristine. De har begge planer om å bli prester i Den norske kirke. Hvorfor risikerer Kristine å få mye lavere lønn enn Marte?

More-button

Derfor er det streik i kirken

Vi streiker for våre framtidige kolleger. I dag mangler kirken 1 av 10 prester. Vi trenger flere kolleger! Derfor må arbeidsgiver gi oss sikkerhet for at framtidens prester får samme lønnsvilkår som oss. Når arbeidsgiver nekter å ta ansvaret sitt blir vi veldig bekymret for kirkens framtid.

More-button

Streik for kirkens framtid

Presteforeningen er i streik. Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett før jul, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad. Hovedkravet vårt er ikke høyere lønnsnivå, men å opprettholde dagens nivå for framtidens prester.

More-button

Kategorier

Streik Aktuelt

Emneknagger

Streik Lønn