Forsiden < Lønn i Den norske kirke (rettssubjektet)

Lønn i Den norske kirke (rettssubjektet)

Lønn består av to hovedelementer: den ordinære grunnlønnen (årslønn) og for en del stillinger tilleggslønn for arbeid på særskilte tidspunkt.

I Den norske kirke (rettssubjektet) er det to lønnsmodeller: Stillinger med ansiennitetsstiger og stillinger som er direkte plassert uten automatisk opprykk. Finn din stillingstittel nedenfor for å se mer om hvordan din lønn er utformet.