Forsiden < Emneknagg (Livssynspolitikk)

Livssynspolitikk

Kirkerettsseminar 24. mai 2018: Den norske kirke fra statskirke til fri folkekirke – rettslig regulering og privat autonomi

Les mer

Høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov

Les mer

«Chaplaincy på norsk» – ny konferanse 1. februar 2018

Les mer

Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Les mer

Seminar: Perspektiver på fremtidig finansieringsordning 26. oktober

Les mer

Viktig konferanse om livssynstjenesten i offentlige institusjoner

Les mer

Regjeringens arbeid med helhetlig tros- og livssynspolitikk

Les mer

Høring: Tilskudd til trossamfunn

Les mer