Fotomontasje: MF vitenskapelig høyskole

Seminar 17.03.2020: Fra religionsmonopol til livssynsåpent samfunn

I 2020 er det 175 år siden Norge fikk sin første «dissenterlov». Samtidig skal Stortinget behandle forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn. I den forbindelse arrangerer Norges Kristne Råd og MF KOM seminaret «Fra religionsmonopol til livssynsåpent samfunn».

Seminaret vil ha en historisk del med utgangspunkt i dissenterlovgivningen på 1800-tallet, og en aktuell del knyttet til den nye trossamfunnsloven og nåtidig religionspolitikk.

Seminaret finner sted i Auditorium 2 på MF vitenskapelig høyskole tirsdag 17.03.2020 kl. 09:00-15:00.
Seminaret er gratis. Lunsj kan kjøpes i MFs kantine.

Blant foredragsholderne er
Ingunn Folkestad Breistein, professor i kirkehistorie og rektor ved Ansgar Høyskole,
Per Kristian Aschim, fagsjef i Presteforeningen og førsteamanuensis II i kirkehistorie ved MF vitenskapelig høyskole,
Frode Ulvund, professor i historie ved Universitetet i Bergen,
Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges Kristne Råd,
Eivind Smith, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo,
Sturla Stålsett, professor i diakoni, religion og samfunn ved MF vitenskapelig høyskole.

Det vil også bli hilsener ved Berit Hagen Agøy, styreleder i Norges Kristne Råd og Jorunn Hallaråker Heggelund, statssekretær i Barne- og familiedepartementet og panelsamtale.

Programmet for dagen finner du her.