Forsiden < Emneknagg (Kirkepolitikk)

Kirkepolitikk

Høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov

Les mer

Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Les mer

Seminar: Perspektiver på fremtidig finansieringsordning 26. oktober

Les mer

Hva mener de politiske partiene om kirke og tro?

Les mer

Nettverkssamling for kvinnelige tillitsvalgte 1.-2. november 2017

Les mer

Tale ved Landskonferansens åpning ved PFs leder Martin Enstad

Les mer

Mer effektiv utnyttelse av kirkens ressurser?

Les mer

Kirkemøtet åpner for forsøk med kirkeordningen

Les mer