Nidarosdomen vestvegg

Nidarosdomen vestvegg

Hvordan skal Den norske kirke organiseres?

Sakspapirene til Kirkemøtet i Trondheim 21.-26. september 2022 er nå lagt ut og kan leses på Kirkemøtets hjemmeside.

– Vi trenger endring som skaper noe positivt i menighetens liv. Vi trenger ikke endringer som primært handler om kirkepolitikeres behov for å vise at de har gjort noe. Vi er tross alt 7000 ansatte og 1200 sokn som skal måtte leve med denne endringen, da bør den være verdt det, sier Presteforeningens leder Martin Enstad. Les hans kommentar (juni 2022) her.

Se også vår samleside for Kirkelig organisering med tidslinje, lenker til tidligere og nye saksdokumenter og høringssvar.